Teoria

Według definicji Autodesk zakres widoku jest zestawem poziomych płaszczyzn sterujących widocznością obiektu i wyświetlaniem w rzucie. Każdy widok planu (rzut) ma właściwość nazywaną zakresem widoku lub zakresem widoczności.

Przykład

W celu sprawdzenia jak zakres widoku działa w praktyce, posłużymy się poniższym przykładem. Po lewej widzimy model, po prawej jego reprezentację graficzną w rzucie (poziom rzutu zaznaczyłem na niebiesko).

Zakresy

Nasz całkowity zakres widoku dzielimy na zakres górny (zakres powyżej poziomu rzutu) oraz głębokość (zakres poniżej poziomu rzutu).

Płaszczyzny

Elementami sterującymi naszymi zakresami są płaszczyzny (klikamy “Edytuj” na prawo od “Zakres widoku”). Zwróćmy uwagę, że wartości odsunięcia każdej płaszczyzny definiujemy względem wybranego poziomu.

Poniżej wizualizacja płaszczyzn uwzględniająca nasz model.

Reprezentacja graficzna
Elementy znajdujące się poniżej rzutu

Zaczynając kolejno od dołu, elementy znajdujące się w zakresie głębokości widoku rysowane są stylem linii <Poza>. Uwaga, dopóki płaszczyzna głębokości nie przetnie elementu, nie będzie on widoczny w rzucie (w naszym przypadku płaszczyzna sterująca głębokością jest ustawiona na spodzie ławy fundamentowej)

Elementy znajdujące się poniżej płaszczyzny cięcia, a powyżej lub na równi płaszczyzny podstawy

Te elementy są rysowane w rzucie za pomocą stylu i szerokości linii rzutowania/powierzchnia odnoszącej się do kategorii elementu (tak jakbyśmy je widzieli w widoku).

Elementy znajdujące się w płaszczyźnie cięcia

Rysowane są z użyciem szerokości i stylu linii cięcia konkretnej kategorii elementu. Jeżeli kategoria nie posiada stylu linii cięcia jest rysowana jak w widoku.

Elementy znajdujące się powyżej płaszczyzny cięcia, a poniżej płaszczyzny górnej

Elementy te nie są wyświetlane w rzucie, chyba że należą do kategorii okno, zabudowa lub model ogólny. Elementy w tych trzech kategoriach są rysowane przy użyciu stylu linii rzutowania jako widziane z góry.

Wyjątki

Uwaga, wyjątki od powyżej opisanych zasad wyświetlania modelu w rzucie, znajdziecie chociażby w linku poniżej:

http://help.autodesk.com

Złożenie 🙂

Wizualizacja całości

 

 

 

Tags:

Zobacz podobne

COBie

COBie – Construction Operations Building information exchange

Format COBie Ilość danych o budynku i jego wyposażeniu, która jest niezbędna do zarządzania w całym „cyklu życia” jest ...

Dynamo_II

Filtrowanie list w Dynamo

Praca przy użyciu oprogramowania Dynamo w dużej mierze opiera się na odpowiednich działaniach przeprowadzanych w obrębie list. ...

Połączenia, a współdzielenie pracy

Wstęp Każdy kto pracuje z podłączonymi modelami zna okno do ich administrowania. W tym miejscu znajduje się ...