Za co odpowiedzialna jest Dziedzina widoku?

Za to, co widzimy w danym widoku odpowiedzialne są m.in. ustawienia: stylów obiektów, nadpisań widoczności czy zakresu widoku. Zmiana jednej z pozycji nie zawsze sprawi, że uzyskamy zamierzony efekt. Każdy z widoków posiada parametr Dziedzina, od którego również uzależniony jest sposób wyświetlania komponentów.

Parametr w teorii

Oficjalny portal Autodesk udostępnia szereg informacji na temat Dziedziny widoku:

Właściwość Dziedzina służy do kontrolowania następujących zachowań:
•  Które kategorie elementów są wyświetlane w widoku, na podstawie powiązanych z nimi dziedzin
•  Które oznaczenia widoków są wyświetlane w widoku
•  Czy zakres widoku i jego płaszczyzna cięcia sterują wyświetlaniem elementów w rzutach
•  Czy do widoku są zastosowane automatyczne linie ukryte

Całość opisu dostępna TUTAJ. Przeanalizujmy jak podane informacje przekładają się na funkcjonalność.

Dziedziny komponentów

Program oferuje nam zamknięty zbiór pięciu kategorii branżowych oraz ogólnej. Oznacza to, że niemożliwe jest stworzenie własnej. Wśród predefiniowanych znajdują się: Architektoniczna, Konstrukcje, Mechaniczne, Elektryczny, Hydraulika, Koordynacja (oryginalne tłumaczenie z polskiej wersji Revit 2019). Ustalenie domyślnej kategorii nowo tworzonych widoków możliwe jest z pozycji opcji programu Revit.

Co, gdzie i dlaczego?

Parametr Dziedzina nadpisuje graficznie elementy modelu tak, aby ułatwić pracę poszczególnym branżom. Funkcja działa również z podłączonymi plikami. Zagadnienie staje się trudniejsze, kiedy próbujemy znaleźć dokładne informacje na temat powiązań obiektów z dziedziną widoku. Po części można sugerować się przypisaniem rodzin do kategorii. O ile w przypadku niektórych komponentów (np. terminale wentylacyjne) sprawa wydaje się oczywista, o tyle istnieją komponenty, które nie są jednoznacznie przyporządkowane do konkretnej dziedziny. Dobrym przykładem są drzwi, które pojawiają się zarówno przy ustawieniu Dziedziny widoku na: Architektoniczną, jak i Konstrukcje lub rodzina drabinki kablowej, zachowująca się jakby była przypisana do każdej z dziedzin (lub do żadnej).

Co pokaże mi Dziedzina ?

Istotny wpływ na wyświetlanie elementów ma Zakres widoku (trochę wspominaliśmy o nim tutaj: ZAKRES WIDOKU). Oczywistym jest, że architekt i inżynier sanitarny na tym samym rzucie będą chcieli widzieć zupełnie coś innego. Widok z dziedziną ustawioną na konstrukcję lub architekturę rzutowany będzie w tradycyjny sposób, przy wykorzystaniu linii cięcia. W przypadku Dziedziny mechanicznej, elektrycznej lub hydraulicznej wyświetlone zostaną wszystkie komponenty znajdujące się w Zakresie głównym. Technicznie rzecz ujmując pominięta zostanie linia cięcia. Oczywiście należy pamiętać, że kluczowymi wartościami wciąż pozostają Góra zakresu głównego Głębokość widoku, które definiują rzutowaną przestrzeń.

Architektura
Dziedzina widoku Architektura 3D i rzut
Dziedzina widoku Architektura 3D i rzut

Wszystkie elementy w widoku zostaną wyświetlone zgodnie ze stylami obiektów. Na rzucie zobaczymy elementy z wszystkich kategorii, pod warunkiem, że znajdują się poniżej linii cięcia.

Konstrukcja
Dziedzina widoku Konstrukcja 3D i rzut
Dziedzina widoku Konstrukcja 3D i rzut

Z widoku znikają ściany niekonstrukcyjne. Stropy pozostają widoczne (również z wyłączonym parametrem „Konstrukcje”). Przy odpowiednim ustawieniu parametru Pokaż ukryte linie pojawiają się przysłonięte elementy konstrukcyjne.

Mechaniczna (podobnie: Elektryczna, Hydraulika)
Dziedzina widoku Mechanika_Elektryka_Hydraulika 3D i rzut
Dziedzina widoku Mechanika_Elektryka_Hydraulika 3D i rzut

Kanały, rury oraz powiązane z branżą elementy wyświetlają się zgodnie ze stylami obiektów. Elementy mechaniczne pojawią się na rzucie bez względu na lokalizację względem linii cięcia, o ile znajdują się w zakresie głównym. Elementy konstrukcyjne i architektoniczne zostaną nadpisane według ustawień podrysu.

Koordynacja
Dziedzina widoku Koordynacja 3D i rzut
Dziedzina widoku Koordynacja 3D i rzut

Ta dziedzina widoku jest kombinacją wszystkich powyższych. Elementy architektury i konstrukcji zostaną przecięte z zachowaniem zdefiniowanej linii cięcia. Zobaczymy również komponenty MEP znajdujące się w Zakresie głównym.

Kilka wskazówek

1) Odwołania czy przekroje dziedziczą kategorię widoku, na którym zostały utworzone. Nie są jednak na stałe z nią powiązane.

2) Sposób wyświetlania elementów z podrysu w widokach z dziedziną mechaniczną, elektryczną lub hydrauliczną dostępny jest do edycji choćby z poziomu Zarządzaj -> Ustawienia dodatkowe -> Półcień/podrys.

3) Parametr widoku Pokaż ukryte linie odpowiedzialny jest za wyświetlanie niewidocznych elementów w widoku. Steruje on widocznością automatycznie ukrytych linii.

4) Widoczność znaczników widoków jest uzależniona od dziedziny 😊

5) Parametr widoku Dziedzina być pomocny przy organizacji przeglądarki.

Źródła:
http://help.autodesk.com/view/RVTLT/2016/PLK/?guid=GUID-5D8831F6-6F15-4BF3-ACEB-06FBC14A5491

Tags:

Zobacz podobne

Eksport danych z zestawienia Revit do IFC

Eksport zestawienia Revit do formatu IFC

Kłopotliwe metadane Podejmując walkę z tematem eksportu modelu z Autodesk Revit do formatu IFC, łatwo popełnić błąd. ...

Teksturowanie w Revicie

Definicja Według ogólnie przyjętej definicji teksturowanie to technika stosowana w grafice trójwymiarowej. Jej celem jest przedstawienie powierzchni obiektów przestrzennych ...

Worksets, czyli Zadania w Autodesk Revit

Słowem wstępu Idea współdzielenia projektu jest niezwykle przydatna przy współpracy zespołu. Program Autodesk Revit ...