Wysokość obliczeń pomieszczeń

Zagadnienie pomieszczeń w oprogramowaniu Revit należy do bardzo złożonych. Szczególnie ważnym aspektem jest poprawne wyznaczenie ich wielkości kubaturowych, takich jak obwód, powierzchnia i objętość. Na sposób ich obliczania w Autodesk Revit wpływ ma szereg parametrów i zależności. Jednym z nich jest Wysokość obliczeń. To kluczowe narzędzie, które umożliwia poprawne wykonanie obliczeń powierzchni i kubatury pomieszczeń, w których znajdują się ściany pochyłe.

Funkcjonalność pomieszczeń

Każde pomieszczenie umieszcza się na określonym poziomie. To on stanowi jego podstawę. Jest to parametr nieedytowalny, w związku z czym bezpośrednia zmiana jego wartości jest niemożliwa. Jedynym sposobem na jego zmianę jest usunięcie pomieszczenia i ponowne stworzenie na wybranym poziomie.

UWAGA: aby zachować ID pomieszczenia należy je wybrać z listy pomieszczeń nieumieszczonych.

Wstawianie usuniętego pomieszczenia
Wstawianie usuniętego pomieszczenia

Poziom wstawienia bezpośrednio rzutuje na przebieg wykonywanych obliczeń. Na jego podstawie obliczane są: obwód, powierzchnia oraz kubatura pomieszczenia. Domyślnie te trzy wielkości mierzone są w zerowej odległości od rzędnej bazowej pomieszczenia.

Parametry kubaturowe pomieszczenia
Parametry kubaturowe pomieszczenia

Takie działanie nie ma większego wpływu na poprawność obliczeń w przypadku typowego prowadzenia ścian pionowych, ale może stanowić to problem w przypadku pomieszczeń ze skosami czy inną nietypową budową.

Różna budowa pionowa pomieszczeń

Niekontrolowanie wysokości przeprowadzania obliczenia wielkości charakterystycznych pomieszczenia może powodować wiele nieścisłości. W modelu, w zestawieniach i finalnie w urzędzie, co może się przełożyć na generowanie niepotrzebnej pracy i kosztów. Wielkość ta znajduje się wśród parametrów pomieszczenia. Jednak z tej pozycji jej wartość jest nieedytowalna.

Wysokość obliczeń – pomieszczenie

Możliwości edycji należy szukać wśród parametrów poziomu, względem którego pomieszczenie zostało wstawione. W jego właściwościach znajduje się Wysokość obliczeń. Edycja tej wartości pozwala na uzyskanie dokładniejszych wartości powierzchni i kubatury, które są zgodne z założeniami.

Wysokość obliczeń poziom
Wysokość obliczeń – poziom

Zmiana parametrów jest dynamiczna. Wartość Wysokości obliczeń poziomu ma bezpośrednie i natychmiastowe przełożenie na parametr o tej samej nazwie, cechujący pomieszczenia. Rzędna, na której wyznaczane będą wielkości kubaturowe pomieszczenia symbolizowana jest linią przerywaną po wyborze pomieszczenia.

Blubim Wysokość obliczania pomieszczeń
Wysokość obliczania pomieszczeń

 

Tags:

Zobacz podobne

Rodzina z komponentem zagnieżdżonym

Często używaną opcją w programie Autodesk Revit jest zagnieżdżanie rodzin. Korzystając z takiego zabiegu można utworzyć ...

Przykład użycia węzła if do doboru parametru.

Kilka słów o funkcji IF w Dynamo

Zadanie W praktyce projektowej spotykamy się często w różnych przepisach lub wytycznych projektowych z zaleceniami zależnymi od jakiegoś ...

Grupa vs. Zespół w Autodesk Revit

Grupa kontra zespół Słowa „grupa” oraz „zespół” można traktować jako synonimy, jednak odpowiadające im narzędzia ...