Wysokość obliczeń pomieszczeń

Zagadnienie pomieszczeń w oprogramowaniu Revit należy do bardzo złożonych. Szczególnie ważnym aspektem jest poprawne wyznaczenie ich wielkości kubaturowych, takich jak obwód, powierzchnia i objętość. Na sposób ich obliczania w Autodesk Revit wpływ ma szereg parametrów i zależności. Jednym z nich jest Wysokość obliczeń. To kluczowe narzędzie, które umożliwia poprawne wykonanie obliczeń powierzchni i kubatury pomieszczeń, w których znajdują się ściany pochyłe.

Funkcjonalność pomieszczeń

Każde pomieszczenie umieszcza się na określonym poziomie. To on stanowi jego podstawę. Jest to parametr nieedytowalny, w związku z czym bezpośrednia zmiana jego wartości jest niemożliwa. Jedynym sposobem na jego zmianę jest usunięcie pomieszczenia i ponowne stworzenie na wybranym poziomie.

UWAGA: aby zachować ID pomieszczenia należy je wybrać z listy pomieszczeń nieumieszczonych.

Wstawianie usuniętego pomieszczenia
Wstawianie usuniętego pomieszczenia

Poziom wstawienia bezpośrednio rzutuje na przebieg wykonywanych obliczeń. Na jego podstawie obliczane są: obwód, powierzchnia oraz kubatura pomieszczenia. Domyślnie te trzy wielkości mierzone są w zerowej odległości od rzędnej bazowej pomieszczenia.

Parametry kubaturowe pomieszczenia
Parametry kubaturowe pomieszczenia

Takie działanie nie ma większego wpływu na poprawność obliczeń w przypadku typowego prowadzenia ścian pionowych, ale może stanowić to problem w przypadku pomieszczeń ze skosami czy inną nietypową budową.

Różna budowa pionowa pomieszczeń

Niekontrolowanie wysokości przeprowadzania obliczenia wielkości charakterystycznych pomieszczenia może powodować wiele nieścisłości. W modelu, w zestawieniach i finalnie w urzędzie, co może się przełożyć na generowanie niepotrzebnej pracy i kosztów. Wielkość ta znajduje się wśród parametrów pomieszczenia. Jednak z tej pozycji jej wartość jest nieedytowalna.

Wysokość obliczeń – pomieszczenie

Możliwości edycji należy szukać wśród parametrów poziomu, względem którego pomieszczenie zostało wstawione. W jego właściwościach znajduje się Wysokość obliczeń. Edycja tej wartości pozwala na uzyskanie dokładniejszych wartości powierzchni i kubatury, które są zgodne z założeniami.

Wysokość obliczeń poziom
Wysokość obliczeń – poziom

Zmiana parametrów jest dynamiczna. Wartość Wysokości obliczeń poziomu ma bezpośrednie i natychmiastowe przełożenie na parametr o tej samej nazwie, cechujący pomieszczenia. Rzędna, na której wyznaczane będą wielkości kubaturowe pomieszczenia symbolizowana jest linią przerywaną po wyborze pomieszczenia.

Blubim Wysokość obliczania pomieszczeń
Wysokość obliczania pomieszczeń

 

Tags:

Zobacz podobne

BEP & EIR

Czym jest BIM Execution Plan, (BEP)? BEP często nazywany również BxP jest dokumentem przygotowanym ...

Katalog typów Revit

Gdy rodzina jest zbyt duża, czyli revitowy katalog typów

Tworząc własną rodzinę komponentu w programie Autodesk Revit możemy napotkać na różne trudności. Jedną z nich może ...

5# zasad korzystania z pliku *.dwg w Autodesk Revit

Wstęp Przenoszenie danych projektowych pomiędzy AutoCADem a Revitem jest możliwe, jednak korzystanie z tego typu zabiegu ...