Słowem wstępu

Zadania Revit

Idea współdzielenia projektu jest niezwykle przydatna przy współpracy zespołu. Program Autodesk Revit w swoim asortymencie posiada służące do tego narzędzie. Oprogramowanie umożliwia stworzenie jednego wspólnego modelu (centralnego), podczas gdy wszyscy użytkownicy operować będą na modelach lokalnych. Jednak samo współdzielenie projektu nie wystarcza do prowadzenia efektywnej koordynacji. Przy planowaniu i organizacji pracy pomocne będą dostępne w programie „Zadania” (worksets).

 

Czym są Zadania w Autodesk Revit?

Zadania są to grupy elementów (tj. ściany, stropy, schody, itp.), uwzględniające widoki (osobno rzuty, arkusze, itd.) przypisane do danego użytkownika. Funkcjonalność narzędzia podobna jest do użytkowania listy warstw. Każdy element może być przypisany do jednego zadania. O ilości zadań, nazwach, jak i za co będą odpowiadać decydują użytkownicy. Już na początku można zorganizować pracę współdzielonego modelu. Im większy projekt, tym workest-ów będzie więcej. Jednak im więcej workset-ów tym zapanowanie nad nimi będzie trudniejsze. Dlatego wstępne zorganizowanie zadań jest tak ważne.

Aby rozpocząć pracę z zadaniami model musi być współdzielony. W praktyce oznacza to, że musimy mieć model centralny, z którym będziemy się synchronizować, sami pracując na modelach lokalnych. Aby to zrobić należy przejść do zakładki „Współpracuj” i wybrać ikonę „Współpracuj”. Po zapisaniu pliku w miejscu docelowym ukaże się okno dialogowe do wyboru metody współpracy – lokalnie, przez sieć LAN/WAN, lub w chmurze (o ile użytkownik posiada do niej dostęp).

Współpraca Revit

Po utworzeniu modelu centralnego narzędzie „Zadania” zostanie odblokowane. Program domyślnie tworzy dwa zadania : „Zadanie1” oraz „Współdzielone poziomy i osie”, przypisane do rozpoczynającego projekt użytkownika. Pierwszego z nich usunąć nie można.

Zarządzanie współpracą Revit

W oknie dialogowym „Zadania” wyświetlona jest ich lista oraz dostępne dla narzędzia opcje. Z tej pozycji możliwe jest dodawanie nowych i usuwanie nieistotnych już zadań. Jeśli zadanie nie jest przypisane do nikogo innego, możemy zdefiniować siebie jako właściciela danego zadania, poprzez zmianę opcji „Dostępu do edycji”. W uproszczeniu oznacza to blokadę zadania (wszystkich elementów w nim umieszczonych) dla pozostałych uczestników projektu. Dodatkowo w tabeli możemy uzyskać informację czy dane zadanie jest wypożyczone innemu użytkownikowi, wyłączyć lub włączyć zadania oraz zaznaczyć czy zadanie ma być widoczne we wszystkich widokach.

Zadania Revit

 

Poza tabelą z zadaniami mamy dostęp do zmiany aktywnego zadania i zmiany wyświetlania nieaktywnych zadań na szaro, co również jest możliwe z poziomu wstążki. Narzędzie oferuje dodatkowo kilka predefiniowanych rodzajów zadań, z których możemy skorzystać: „utworzone przez użytkownika”, „rodziny”, „standardy projektu” i „widoki”. Znajdziemy je na dole okna dialogowego. Zaznaczając wybraną opcję program pokaże nam dodatkowe listy zadań dostosowane do danego rodzaju.

 

Po co korzystać z Workset’ów?

Główną rolą narzędzia i współdzielenia modelu jest organizacja i dzielenie pracy przez użytkowników zespołu pracującego w oprogramowaniu Revit. Praca z Workset’ami pomaga również w odpowiedniej koordynacji projektu. Jeśli „Zadania” nie będą zarządzane z głową, całe narzędzie zatraci swoją przydatność i tylko utrudni tworzenie modelu.

 

Praca z Zadaniami

Zdefiniowani 'właściciele’ (użytkownicy) są w stanie pracować tylko na elementach należących do 'ich’ zadania. Oznacza to, że nikt inny prócz właściciela nie będzie ingerował w jego pracę dopóki właściciel się nie zmieni lub inny użytkownik nie wyśle zapytania o pozwolenie, czyli nie wypożyczy elementów zadania. Jeśli nie ma wyznaczonego właściciela zadania 'zapytanie o pozwolenie’ jest automatycznie przyznawane. Użytkownik może zwolnić zadania (i powinien to robić po skończeniu pracy nad danym zadaniem), poprzez polecenie „Zwolnij wszystkie moje” umieszczone na wstążce.

 

Synchronizacja

Synchronizacja Revit

W zakładce „Współpracuj” znajdziemy również polecenia do synchronizacji. Aby zmiany w modelu były widoczne dla wszystkich użytkowników obie strony muszą zsynchronizować swoje modele. Jednak nie w tym samym momencie. Jeśli dwoje użytkowników synchronizuje swoją pracę na raz – jednemu z nich wyskoczy komunikat o trwającej innej synchronizacji.

Na wstążce dostępne mamy narzędzia umożliwiające synchronizację. Do wyboru mamy dwa polecenia:

  • „Synchronizuj teraz” (natychmiastowa synchronizacja modelu lokalnego z centralnym),
  • „Synchronizuj i zmień ustawienia” (wybór dodatkowych opcji przed synchronizacją, czy też pozostawienie komentarza).

Te same opcje mamy dostępne z paska narzędzi szybkiego dostępu obok zapisu.

Synchronizacja z paska szybkiego dostępu Revit

Dodatkowe narzędzia przy współdzieleniu dostępne są również z paska sterowania widokiem w dolnej części ekranu. Z tego poziomu możemy zmienić wyświetlanie na „status wypisania”, „właścicieli”, „aktualizacje modelu” i „zadania”. Model podświetli się na kolorowo, w zależności od wyboru z listy. Kolory możemy samodzielnie dostosowywać w „Ustawieniach wyświetlania współdzielenia pracy”.

Opcje współdzielenia na pasku sterowania widokiem Revit

 

Podsumowanie

„Zadania” są jednym z łatwiejszych sposobów na zarządzanie modelem w programie Autodesk Revit podczas pracy zespołowej. Pozwalają na lepsze zorganizowanie oraz rozplanowanie pracy i elementów w projekcie. Narzędzie jest nieocenione przy większych ideach. Korzystanie z niego jest bardzo intuicyjne, dlatego warto się z nim zapoznać i wdrażać w pracy.

 

Źródła:

https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ENU/Revit-Collaborate/files/GUID-FDAA51E3-7703-4965-B09E-E61A92CD0E5A-htm.html

Tags:

Zobacz podobne

n-BIM

BIM n-D Ze względu na rosnącą łatwość tworzenia modeli BIM i eksportowania potrzebnej dokumentacji technicznej, porzucenie rysunków ...

LOD w środowisku BIM

Każdy z uczestników inwestycji ma inne priorytety oraz wymagania dotyczące konkretnych elementów projektu. Zdefiniowanie zakresu uszczegółowienia oraz informacji ...

Łączenie parametrów w zestawieniu

Autodesk Revit coraz częściej jest używany jako narzędzie nie tyle projektowe, ile segregujące i grupujące dane. ...