Właściwości widoku tymczasowego

Wstęp

Podczas pracy nad wielobranżowym projektem często pojawia się nagła potrzeba zmiany sposobu prezentacji czy zakresu modelu. Obok takich narzędzi jak filtry czy ukrywanie/izolowanie elementów program udostępnia nam opcje w postaci właściwości widoku tymczasowego. Jest to rzadko stosowany tryb, który może okazać się przydatny w administracji rozbudowanego modelu. Przejdźmy jednak do konkretów.

 

Opis narzędzia

Nasze narzędzie możemy znaleźć w dolnej części ekranu, na pasku sterowania widokiem między poleceniami "Pokaż ukryte elementy", a "Pokaż model analityczny".

Właściwości widoku tymczasowego

 

Klikając na ikonę rozwinie się lista dostępnych opcji: 'Włącz właściwości widoku tymczasowego', 'Tymczasowo zastosuj właściwości szablonu...' i ostatnia, nieaktywna do momentu uruchomienia narzędzia, 'Przywróć właściwości widoku'.

Właściwości widoku tymczasowego

 

Po włączeniu trybu pojawia się fioletowa ramka informująca nas o aktywnym narzędziu, z jego nazwą w lewym górnym rogu obszaru roboczego.

Właściwości widoku tymczasowego

 

Włącz właściwości widoku tymczasowego

Opisywana funkcjonalność umożliwia chwilową modyfikację parametrów elementu bieżącego widoku. Wprowadzone zmiany będą widoczne do momentu anulowania trybu.

Narzędzie automatycznie dezaktywuje możliwość zmiany wybranych parametrów we właściwościach widoku. Pozostałe parametry danego widoku możemy dowolnie edytować z poziomu okna właściwości jak i paska sterowania (numer szczegółu, obrót na arkuszu, nazwa widoku, tytuł arkusza nie zaliczają się do nich).

 

Właściwości widoku tymczasowego

 

Tymczasowo zastosuj właściwości szablonu...

Jak sama nazwa wskazuje możliwe jest również użycie szablonu jako widoku tymczasowego. Wybierając tę opcję wyskakuje okno dialogowe z możliwością stworzenia, zastosowania lub modyfikacji szablonu. Nowo stworzone szablony będą dostępne w odpowiednich typach widoku.

Po rozwinięciu listy narzędzia pojawi się nowa pozycja 'Ostatnie szablony'. Informuje nas o pięciu ostatnio użytych szablonach dla trybu tymczasowego. Wybierając jeden z nich, aktywuje się dany szablon.

 

Właściwości widoku tymczasowego

 

Przywróć właściwości widoku

Opcja służy do zamknięcia właściwości widoku tymczasowego i powrotu do ustawień danego widoku projektu. Żadna z opcji trybu nie ma z góry przypisanego skrótu klawiszowego, dlatego warto go zdefiniować w celu przyśpieszenia pracy.

 

Właściwości widoku tymczasowego

Widok tymczasowy w praktyce

W bardziej skomplikowanych projektach opcja tymczasowego widoku może pomóc w zlokalizowaniu konkretnych elementów czy wyodrębnieniu rodzin kilku kategorii. Z kolei użycie szablonów widoku umożliwia płynne przełączanie się pomiędzy zdefiniowanymi nadpisaniami graficznymi bez konieczności tworzenia nowych widoków w przeglądarce projektu.

 

Źródło:

http://help.autodesk.com/view/RVT/2018/PLK/?guid=GUID-AB09B293-747B-4DA0-AFAA-77BBF42193D5

Tags:

Zobacz podobne

BEP & EIR

Czym jest BIM Execution Plan, (BEP)? BEP często nazywany również BxP jest dokumentem przygotowanym ...

Powiększamy zespół!

BIM Modeler poszukiwany! Jeżeli jesteś entuzjastą nowych technologii w branży budowlanej to praca dla ...

n-BIM

BIM n-D Ze względu na rosnącą łatwość tworzenia modeli BIM i eksportowania potrzebnej dokumentacji ...