Skratowanie, czyli metody łączenia danych w Dynamo

Środowisko Dynamo posiada wiele możliwości kompilowania danych. Za tę funkcjonalność odpowiada między innymi własność Skratowanie. Co w praktyce daje zmiana opcji Skratowania? Zobrazujmy funkcjonalność na prostym przykładzie.

Założenia

Rozważmy sytuację, gdy chcemy stworzyć chmurę punktów bazując na listach danych wejściowych. Dla przykładu posłużmy się zbiorami współrzędnych x i y, składającymi się odpowiednio z n i m elementów (u nas 6 i 3).

Współrzędne_x_y_skratowanie_Dynamo
Współrzędne_x_y

Opcje skratowania

Oprogramowanie pozwala na zestawianie danych na trzy sposoby. Zgodnie z tym są dostępne następujące możliwości skratowania:

  • najdłuższy,
  • najkrótszy,
  • iloczyn wektorowy.
Skratowanie_Dynamo
Skratowanie_Dynamo
Najkrótszy

Jednym ze sposobów kompilacji danych w programie jest łączenie odpowiadających sobie indeksów z różnych list (0 z 0, 1 z 1, …., n z n). Na poniższym rysunku zwizualizowana jest zasada działania węzła z własnością Skratowanie -> Najkrótszy.

Skratowanie Dynamo Najkrótszy
Skratowanie_Dynamo_Najkrótszy

Ta metoda nazywana jest algorytmem „najkrótszej listy” i definiuje domyślne zachowanie węzłów w Dynamo. W sytuacji, gdy w którymś ze zbiorów znajduje się więcej indeksów, program je zignoruje. Nowo powstały zbiór danych posiadać będzie tyle elementów, ile indeksów znajdować się będzie na krótszej z list wejściowych.

Skratowanie Dynamo Najkrótszy
Skratowanie_Dynamo_Najkrótszy

Ustalając skratowanie na wartość Najkrótszy otrzymujemy trzy punkty, zgodnie z „długością krótszej listy”, gdzie znajdują się trzy dane.

Najdłuższy

Drugim sposobem łączenia danych jest tzw. algorytm „najdłuższej listy”. W odróżnieniu do metody poprzedniej program wykorzystuje wszystkie dane wejściowe z obu list.

Skratowanie Dynamo Najdłuższy
Skratowanie_Dynamo_Najdłuższy

W momencie „wyczerpania” danych z listy krótszej do dalszej kompilacji wykorzystywany będzie ostatni z jej indeksów (0 z 0, 1 z 1, …., n z n, n z n+1, …., n z m). W ramach tego działania powstanie zbiór danych o liczbie elementów równej liczbie indeksów listy dłuższej.

Skratowanie Dynamo Najdłuższy
Skratowanie_Dynamo_Najdłuższy

Po zmianie sposobu skratowania na Najdłuższy otrzymujemy 6 punktów. W tej metodzie ostatnia pozycja z listy krótszej została powtórzona, aż do osiągnięcia długości drugiej z list.

Iloczyn wektorowy

Ostatnią z możliwości łączenia danych jest Iloczyn wektorowy, działający na zasadzie każdy-z-każdym (0 z 0, 0 z 1, …, 1 z 0, 1 z 1, …, n z m). Sposób kompilacji dobrze obrazuje poniższy obraz.

Skratowanie Dynamo Iloczyn wektorowy
Skratowanie_Dynamo_Iloczyn wektorowy

Wybór tej metody skratowania skutkuje utworzeniem n x m danych, (przyomnijmy: n i m to ilość danych wejściowych na listach).

Skratowanie Dynamo Iloczyn wektorowy
Skratowanie_Dynamo_Iloczyn wektorowy

Przy użyciu Iloczynu wektorowego uzyskujemy siatkę 18-stu punktów, powstałych w wyniku kombinacji kolejnych danych współrzędnej x i y. Lista danych została posegregowana na podlisty, w ilości odpowiadającej liczbie indeksów, definiujących współrzędną x. Używając naszej wewnętrznej nomenklatury – otrzymaliśmy n list danych, gdzie na każdej znajduje się m indeksów.

Jeśli szukasz informacji na temat podstaw pracy w środowisku Dynamo zapraszamy do zapoznania się z naszym wcześniejszym wpisem TUTAJ!

Tags:

Zobacz podobne

Połączenia, a współdzielenie pracy

Wstęp Każdy kto pracuje z podłączonymi modelami zna okno do ich administrowania. W tym miejscu znajduje się ...

Narzędzie Profil Cięcia

Detalowanie Uszczegółowienie dokumentacji w oprogramowaniu Revit bardzo często przysparza wiele kłopotów. Przyczyną może być brak ...

Teksturowanie w Revicie

Definicja Według ogólnie przyjętej definicji teksturowanie to technika stosowana w grafice trójwymiarowej. Jej celem jest przedstawienie powierzchni obiektów przestrzennych ...