Skratowanie, czyli metody łączenia danych w Dynamo

Środowisko Dynamo posiada wiele możliwości kompilowania danych. Za tę funkcjonalność odpowiada między innymi własność Skratowanie. Co w praktyce daje zmiana opcji Skratowania? Zobrazujmy funkcjonalność na prostym przykładzie.

Założenia

Rozważmy sytuację, gdy chcemy stworzyć chmurę punktów bazując na listach danych wejściowych. Dla przykładu posłużmy się zbiorami współrzędnych x i y, składającymi się odpowiednio z n i m elementów (u nas 6 i 3).

Współrzędne_x_y_skratowanie_Dynamo
Współrzędne_x_y

Opcje skratowania

Oprogramowanie pozwala na zestawianie danych na trzy sposoby. Zgodnie z tym są dostępne następujące możliwości skratowania:

  • najdłuższy,
  • najkrótszy,
  • iloczyn wektorowy.
Skratowanie_Dynamo
Skratowanie_Dynamo
Najkrótszy

Jednym ze sposobów kompilacji danych w programie jest łączenie odpowiadających sobie indeksów z różnych list (0 z 0, 1 z 1, …., n z n). Na poniższym rysunku zwizualizowana jest zasada działania węzła z własnością Skratowanie -> Najkrótszy.

Skratowanie Dynamo Najkrótszy
Skratowanie_Dynamo_Najkrótszy

Ta metoda nazywana jest algorytmem “najkrótszej listy” i definiuje domyślne zachowanie węzłów w Dynamo. W sytuacji, gdy w którymś ze zbiorów znajduje się więcej indeksów, program je zignoruje. Nowo powstały zbiór danych posiadać będzie tyle elementów, ile indeksów znajdować się będzie na krótszej z list wejściowych.

Skratowanie Dynamo Najkrótszy
Skratowanie_Dynamo_Najkrótszy

Ustalając skratowanie na wartość Najkrótszy otrzymujemy trzy punkty, zgodnie z “długością krótszej listy”, gdzie znajdują się trzy dane.

Najdłuższy

Drugim sposobem łączenia danych jest tzw. algorytm “najdłuższej listy”. W odróżnieniu do metody poprzedniej program wykorzystuje wszystkie dane wejściowe z obu list.

Skratowanie Dynamo Najdłuższy
Skratowanie_Dynamo_Najdłuższy

W momencie “wyczerpania” danych z listy krótszej do dalszej kompilacji wykorzystywany będzie ostatni z jej indeksów (0 z 0, 1 z 1, …., n z n, n z n+1, …., n z m). W ramach tego działania powstanie zbiór danych o liczbie elementów równej liczbie indeksów listy dłuższej.

Skratowanie Dynamo Najdłuższy
Skratowanie_Dynamo_Najdłuższy

Po zmianie sposobu skratowania na Najdłuższy otrzymujemy 6 punktów. W tej metodzie ostatnia pozycja z listy krótszej została powtórzona, aż do osiągnięcia długości drugiej z list.

Iloczyn wektorowy

Ostatnią z możliwości łączenia danych jest Iloczyn wektorowy, działający na zasadzie każdy-z-każdym (0 z 0, 0 z 1, …, 1 z 0, 1 z 1, …, n z m). Sposób kompilacji dobrze obrazuje poniższy obraz.

Skratowanie Dynamo Iloczyn wektorowy
Skratowanie_Dynamo_Iloczyn wektorowy

Wybór tej metody skratowania skutkuje utworzeniem n x m danych, (przyomnijmy: n i m to ilość danych wejściowych na listach).

Skratowanie Dynamo Iloczyn wektorowy
Skratowanie_Dynamo_Iloczyn wektorowy

Przy użyciu Iloczynu wektorowego uzyskujemy siatkę 18-stu punktów, powstałych w wyniku kombinacji kolejnych danych współrzędnej x i y. Lista danych została posegregowana na podlisty, w ilości odpowiadającej liczbie indeksów, definiujących współrzędną x. Używając naszej wewnętrznej nomenklatury – otrzymaliśmy n list danych, gdzie na każdej znajduje się m indeksów.

Jeśli szukasz informacji na temat podstaw pracy w środowisku Dynamo zapraszamy do zapoznania się z naszym wcześniejszym wpisem TUTAJ!

Tags:

Zobacz podobne

Łączenie parametrów w zestawieniu

Autodesk Revit co raz częściej jest używany jako narzędzie nie tyle projektowe, ile segregujące ...

Narzędzie “Uzgodnij właściwości typów”

Wstęp Narzędzie “Uzgodnij właściwości typów” inaczej zwane “Dopasuj typ”, służy do uzgodnienia typów parametru źródłowego ...

Rodzina z komponentem zagnieżdżonym

Często używaną opcją w programie Autodesk Revit jest zagnieżdżanie rodzin. Korzystając z takiego zabiegu ...