Skalowanie dokumentacji 2D w Autodesk Navisworks

Funkcjonalność

Domyślnie, oprogramowanie Autodesk Navisworks było tworzone do pracy z modelem 3D. Jednak funkcjonalność oprogramowania pozwala również wykorzystać płaską dokumentację. Za przykład może posłużyć tworzenie przedmiarów w module „Quantification”. Po wczytaniu rysunków 2D, mierzymy się z problemem skali. Zobaczmy jakie narzędzia oferuje program.

 

Wczytywanie płaskiej dokumentacji

Pliki należy wcześniej wyeksportować do rozszerzenia dwf, dwfx lub pdf (wersja wektorowa). Program obsługuje również bitmapy.

Otwieramy pierwszy plik przy pomocy narzędzia „Open”. Każdy następny rysunek dodajemy narzędziem „import Sheets and Models” z okna „Sheet Browser”. Okno to włączamy w prawym dolnym rogu lub z zakładki „View” >”Windows” > „Sheet browser”.

 

 

Skalowanie dokumentacji

W programie mamy do tego celu dwa narzędzia.

Units and Transform…

Przy pomocy „Measure” z zakładki „Review” mierzymy charakterystyczną wartość na rysunku:

 

 

W ten sposób dowiemy się, czy nasza dokumentacja wymaga korekty skali. Jeżeli tak, z pozycji „Selection Tree” klikamy prawym klawiszem myszki na nasz rysunek i wybieramy „Units and Transform…”

 

 

W moim przypadku przeskalowuję rysunek 10 razy w osi X oraz Y,

 

 

Ponownie używam narzędzia „Measure” i upewniam się, że rysunek ma prawidłową skalę.

Set Scale by Measurement

Aby ustawić żądaną skalę mamy również do dyspozycji narzędzie „Set Scale by Measurement”, włączamy je z zakładki „View” > ”Windows”. W wersji 2017 narzędzie powoduje błąd, eliminowany jednak przez zbiór poprawek. „SP1” do Navisworks odnajdziemy na naszych kontach Autodesk, w zakładce Zarządzanie > Uaktualnienia produktów.

Po kliknięciu „New measure” mierzymy charakterystyczną odległość (tworzymy wymiar), a następnie prowadzamy konkretną wartość.

 

 

 

Tags:

Zobacz podobne

Hierarchia nadpisań graficznych Revit

Hierarchia nadpisań graficznych

Wstęp Generując dokumentację w Autodesk Revit stajemy przed koniecznością użycia nadpisań graficznych. Problem pojawia się gdy zmienimy ...

Update Autodesk Revit 2018.1

Najnowsza wersja Revit 2018.1 jest już dostępna Revit 2018.1 jest dostępny na kontach Autodesk dla wszystkich subskrybentów ...

Typ odniesienia

Połączenie Revit Osobne pliki *.rvt możemy łączyć w celu ułatwienia zarządzaniem większym projektem, złożenia plików ...