Scope box, czyli zakres modelu

Słowo wstępu

Narzędzie Zakres modelu daje duże możliwości sterowania widocznością elementów w projekcie. Użycie polecenia powoduje przycięcie modelu i jego szczegółów (takich jak linie izolacji) na wskazanej obwiedni cięcia. Przynosi to ze sobą duże korzyści, związane z łatwiejszym wskazaniem interesującej części projektu.

Jak to działa?

Wyobraźmy sobie ogólny plan, który można podzielić na kilka mniejszych elementów. Każdy z elementów może zostać umieszczony na arkuszu w żądanej skali. W dowolnej chwili możliwe jest przełączanie się między wyodrębnionymi częściami projektu bez konieczności ciągłego korzystania z zakresu całego projektu. Wygodniej? Pewnie, że tak!

Jak utworzyć zakres modelu?

 

Narzędzie dostępne jest w karcie Widok, a samo utworzenie zakresu modelu banalnie łatwe. Po wybraniu polecenia wystarczy utworzyć obwiednię zawierającą docelową część projektu. Przy tworzeniu możliwe jest ustalenie wysokości zakresu modelu, mierzonej od poziomu, na którym powstaje. Można również obrócić zakres modelu przy użyciu znacznika sterującego obrotem i narzędzia obrót.

 

 

Widoczny czy niewidoczny?

Domyślnie zakres modelu pojawia się na wszystkich widokach, które przecina. Zmiany widoczności wyświetlania można dokonać we właściwościach wybranego zakresu modelu nadpisując jego widoczność (lub niewidoczność) na wybranym widoku. Narzędzie zakresu modelu przydatne jest również gdy chcemy sterować widocznością elementów odniesienia. W łatwy sposób możemy wykluczyć pojawianie się siatek, poziomów i linii odniesienia na wybranych widokach. Opcja ta jest szczególnie przydatna do kontroli widoczności tych odniesień, które nie są równoległe lub prostopadłe do widoku.

 

 

Sterowanie wymiarami

Długość, szerokość oraz wysokość zakresu modelu mogą być zmieniane, choćby z poziomu widoku 3D, gdzie pojawiają się uchwyty do sterowania długościami wymiarów. Dzięki temu w prosty i szybki sposób uzyskujemy dostęp do interesującej nas części projektu, bez konieczności tworzenia dodatkowych przekrojów czy rzutów.

 

 

 

Skojarzenie odniesień

Z zakresem modelu można powiązać odniesienia, takie jak osie, linie siatki czy przekroje. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy po zmianie wielkości zakres modelu nie przecina płaszczyzny widoku, żadne elementy odniesienia powiązane z tym zakresem modelu nie będą wyświetlane w tym widoku. Przykładowo rozważmy sytuację, gdy budynek składa się z 5 pięter, a górna granica zakresu modelu znajduje się na poziomie piętra 3-ego. W wyniku tego zakres modelu i powiązane z nim elementy odniesienia nie będą wyświetlane w rzutach dla poziomów 4 i 5. Jeśli zmienimy rozmiar zakresu modelu, aby przecinał te poziomy, płaszczyzny odniesienia pojawią się w tych widokach.

 

Źródło: http://help.autodesk.com

Tags:

Zobacz podobne

LOD w środowisku BIM

Każdy z uczestników inwestycji ma inne priorytety oraz wymagania dotyczące konkretnych elementów projektu. Zdefiniowanie zakresu uszczegółowienia oraz informacji ...

Atraktory

Atraktory w środowisku Dynamo

Programowanie wizualne w projektowaniu geometrii Wraz z postępem technologicznym wzrasta ludzka możliwość przekraczania pewnych granic. Coraz ...

Narzędzie Profil Cięcia

Detalowanie Uszczegółowienie dokumentacji w oprogramowaniu Revit bardzo często przysparza wiele kłopotów. Przyczyną może być brak ...