Rola Łącznika w rodzinach MEP

Wśród rodzin Autodesk Revit znajdziemy wiele komponentów, które można przypisać do zbioru elementów wyposażenia MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing). Związane są z branżą: wentylacyjną, elektryczną oraz wszelkiego typu instalacjami rurowymi. Cechą wyróżniającą te modele jest możliwość tworzenia odpowiednich systemów oraz funkcja transportu prądu, cieczy lub gazu. Aby stworzona rodzina MEP była w pełni funkcjonalna należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zdefiniowanie łączników.

Czym jest Łącznik?

Pod pojęciem “Łącznika” kryje się zasadnicza różnica pomiędzy komponentami architektury i konstrukcji, a komponentami MEP. W przypadku tych ostatnich najistotniejszą funkcjonalnością jest możliwość ‘wpięcia’ elementu do systemu. Odpowiednie zdefiniowanie “Łącznika” jest konieczne do poprawnego zachowania elementu w projekcie, zgodnie z naszymi założeniami.

Dziedziny złączy

Każdy element złącza oparty jest na płaszczyźnie. Jego lokalizacja definiuje miejsce, gdzie możliwe będzie przyłączenie współpracującego z dziedziną złącza komponentu. Pojęcie dziedziny można powiązać z typami systemów, z którymi obiekt będzie mógł współpracować. Jest ono ściśle powiązane z narzędziem, użytym podczas wstawiania elementu.

Łączniki w Autodesk Revit
Łączniki w Autodesk Revit
  • Wtyczka elektryczna – pozwala na podłączenie elementu do dowolnego typu połączeń elektrycznych, w tym m.in. systemów zasilania, alarmowych, telefonicznych;
  • Złączka kanału – dedykowana dla elementów stanowiących część wyposażenia systemu wentylacyjnego, umożliwia ‘wpięcie’ elementu do systemu HVAC,
  • Złączka rur – zezwala na włączenie komponentu w system orurowania,
  • Łącznik drabinki kablowej – używane dla kanałów kablowych, złączek kanałów kablowych i innych komponentów przeznaczonych dla okablowania,
  • Złącze rury kablowej wykorzystywane w komponentach: rur kablowych, złączek rur kablowych i innych przeznaczonych dla okablowania.

W przypadku wyboru nieodpowiedniego narzędzia konieczne jest usunięcie “Łącznika” i wstawienie nowego.

Pomocna etykieta

Elementy złącza w projekcie posiadają swoją reprezentację graficzną w postaci etykiety. Informuje ona o typie systemu do jakiego możemy podłączyć komponent. W jej obrębie pojawić się mogą również takie informacje jak wymagany przepływ czy kierunek lub rozmiar złącza.

Etykiety łączników Autdesk Revit
Etykiety łączników Autdesk Revit

 

Obliczenia

Jedną z wymaganych funkcjonalności elementów MEP jest możliwość przenoszenia informacji dotyczących: przepływu, ciśnienia pracy oraz automatycznego wymiarowania. Kluczową rolę w tych procesach odgrywa ‘Łącznik’. Wstawiając go w rodzinie należy pamiętać, że strzałka reprezentująca nie wskazuje kierunku przepływu przez komponent, a jedynie kierunek, w którym możliwe będzie utworzenie połączenia w projekcie. Warto również zwrócić uwagę na odpowiednie ustawienie parametrów złącza, ponieważ to od nich zależy poprawność przeprowadzanych obliczeń.

Parametry złącza
Parametry złącza

Tags:

Zobacz podobne

Lookup Table, czyli tabela przeglądowa

Oprogramowanie Autodesk Revit umożliwia kilka sposobów sterowania wartościami zmiennej. Zaliczyć do nich można przypisanie ...

Ogrodzenie na spadku

Narzędzie “Poręcz” Do nowości funkcjonalnych aktualizacji oprogramowania Autodesk Revit 2017 należy udoskonalenie narzędzia „Poręcz”. ...

Łączenie parametrów w zestawieniu

Autodesk Revit co raz częściej jest używany jako narzędzie nie tyle projektowe, ile segregujące ...