Rola Łącznika w rodzinach MEP

Wśród rodzin Autodesk Revit znajdziemy wiele komponentów, które można przypisać do zbioru elementów wyposażenia MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing). Związane są z branżą: wentylacyjną, elektryczną oraz wszelkiego typu instalacjami rurowymi. Cechą wyróżniającą te modele jest możliwość tworzenia odpowiednich systemów oraz funkcja transportu prądu, cieczy lub gazu. Aby stworzona rodzina MEP była w pełni funkcjonalna należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zdefiniowanie łączników.

Czym jest Łącznik?

Pod pojęciem „Łącznika” kryje się zasadnicza różnica pomiędzy komponentami architektury i konstrukcji, a komponentami MEP. W przypadku tych ostatnich najistotniejszą funkcjonalnością jest możliwość ’wpięcia’ elementu do systemu. Odpowiednie zdefiniowanie „Łącznika” jest konieczne do poprawnego zachowania elementu w projekcie, zgodnie z naszymi założeniami.

Dziedziny złączy

Każdy element złącza oparty jest na płaszczyźnie. Jego lokalizacja definiuje miejsce, gdzie możliwe będzie przyłączenie współpracującego z dziedziną złącza komponentu. Pojęcie dziedziny można powiązać z typami systemów, z którymi obiekt będzie mógł współpracować. Jest ono ściśle powiązane z narzędziem, użytym podczas wstawiania elementu.

Łączniki w Autodesk Revit
Łączniki w Autodesk Revit
  • Wtyczka elektryczna – pozwala na podłączenie elementu do dowolnego typu połączeń elektrycznych, w tym m.in. systemów zasilania, alarmowych, telefonicznych;
  • Złączka kanału – dedykowana dla elementów stanowiących część wyposażenia systemu wentylacyjnego, umożliwia 'wpięcie’ elementu do systemu HVAC,
  • Złączka rur – zezwala na włączenie komponentu w system orurowania,
  • Łącznik drabinki kablowej – używane dla kanałów kablowych, złączek kanałów kablowych i innych komponentów przeznaczonych dla okablowania,
  • Złącze rury kablowej wykorzystywane w komponentach: rur kablowych, złączek rur kablowych i innych przeznaczonych dla okablowania.

W przypadku wyboru nieodpowiedniego narzędzia konieczne jest usunięcie „Łącznika” i wstawienie nowego.

Pomocna etykieta

Elementy złącza w projekcie posiadają swoją reprezentację graficzną w postaci etykiety. Informuje ona o typie systemu do jakiego możemy podłączyć komponent. W jej obrębie pojawić się mogą również takie informacje jak wymagany przepływ czy kierunek lub rozmiar złącza.

Etykiety łączników Autdesk Revit
Etykiety łączników Autdesk Revit

 

Obliczenia

Jedną z wymaganych funkcjonalności elementów MEP jest możliwość przenoszenia informacji dotyczących: przepływu, ciśnienia pracy oraz automatycznego wymiarowania. Kluczową rolę w tych procesach odgrywa ’Łącznik’. Wstawiając go w rodzinie należy pamiętać, że strzałka reprezentująca nie wskazuje kierunku przepływu przez komponent, a jedynie kierunek, w którym możliwe będzie utworzenie połączenia w projekcie. Warto również zwrócić uwagę na odpowiednie ustawienie parametrów złącza, ponieważ to od nich zależy poprawność przeprowadzanych obliczeń.

Parametry złącza
Parametry złącza

Tags:

Zobacz podobne

Błędy w Autodesk Revit #1

Revitowe absurdy #1

Nie istnieje oprogramowanie idealne. Proporcjonalnie do czasu pracy w programie rośnie liczba zagadnień trudnych, a czasem i niemożliwych, do opracowania. ...

Typ odniesienia

Połączenie Revit Osobne pliki *.rvt możemy łączyć w celu ułatwienia zarządzaniem większym projektem, złożenia plików ...

Revitowe absurdy #2

O mnożących się problemach narzędziowych w oprogramowaniu Autodesk Revit pisaliśmy w poprzednim wpisie. Zaznaczyliśmy jednak, że przy umiejętnym ...