Rodziny zagnieżdżone w eksporcie do *dwg

Dlaczego warto opracować własny standard?

Eksport widoków i arkuszy z Autodesk Revit do formatu *.dwg nadal jest często wykorzystywaną funkcjonalnością. Sam proces eksportu nie jest skomplikowany, warto jednak poświęcić więcej czasu na dopracowanie tego jak ostatecznie będzie wyglądał nasz plik *.dwg. Jeżeli wyeksportujemy dowolny plik, lub przyjrzymy się standardowym ustawieniom eksportu w projekcie, zauważymy, że liczba warstw, które powstaną jest ściśle związana z liczbą kategorii, a nawet standardowych podkategorii. Powoduje to wygenerowanie pliku *.dwg, który nie jest dopasowany do naszych potrzeb i często po prostu nieużywalny.

alt text

Tworzenie standardu eksportu

Podstawową kwestią, od której należy zacząć tworzenie indywidualnego standardu eksportu jest zdecydowanie jakie warstwy chcemy otrzymać w pliku *.dwg i jakie elementy powinny się na nich znaleźć. Autodesk Revit umożliwia przydzielanie elementów do warstw na trzy sposoby:
  • po kategorii,
  • po podkategorii,
  • za pomocą modyfikatorów.
Jeżeli wszystkie elementy o danej kategorii powinny zostać umieszczone na jednej warstwie należy pamietać, aby tę samą wartwę dopisać również do podkategorii. Modyfikatory umożliwiają tworzenie warstw na podstawie charakterystycznych dla wybranych elementów parametrów, poziomów, zadań czy też etapów. Za jego pomocą nie nadamy warstwie zupełnie odmiennej nazwy. Doda on jednak zdefiniowany człon jako sufix lub prefix, oddzielony (lub nie) od nazwy warstwy przypisanej do kategorii lub podkategorii odpowiednim separatorem. Nie musimy wykorzystywać wszystkich dostępnych po rozwinieciu modyfikatora opcji, jeżeli usuniemy niepotrzebne nam nazwy, możemy przykładowo umieścić na innej warstwie wszystkie schody znajdujące się na poziomie 1.

alt text

Problem rodzin zagnieżdżonych

W przypadku gdy w rodzinie należącej do jednej kategorii mamy zagnieżdżoną rodzinę o kategorii innej, zagnieżdżony element zostanie wyeksportowany jako blok na warstwie kategorii rodziny głównej we wnętrzu którego będą linie na warstwie kategorii zagnieżdżonej. Jest to częstym problemem w rodzinach o zagnieżdżonej reprezentacji graficznej 2D w postaci Elementu szczegółu lub Modeli ogólnych. Jesteśmy w stanie to obejść za pomocą przypisania podkategorii elementom lub odnajdując odpowiedni modyfikator. Należy pamietać, że modyfikatory stosujemy tylko do kategorii i podkategorii rodzin głównych, w przypadku rodzin zagnieżdżonych w bloku nadal będą znajdować się elementy na nieodpowiedniej warstwie.
  1. Podkategoria linii zagnieżdżonego Elementu szczegółu na warstwie odpowiedniej dla innych Elementów szczegółu "Ogólna" lub brak podkategorii. Kategoria Okna na warstwie "Okna.

alt text

  1. Kategoria Elementy szczegółów na warstwie "Ogólna". Podkategoria linii zagnieżdżonego Elementu szczegółu na warstwie "Ogólna_Okna", kategoria Okna na warstwie "Ogólna". Dodany modyfikator "Zadania" o nazwie "Okna".

alt text

  1. Kategoria Elementy szczegółów na warstwie "Ogólna". Podkategoria linii zagnieżdżonego Elementu szczegółu na warstwie "Ogólna" z modyfikatorem "Zadania" o nazwie "Okna", kategoria Okna na warstwie "Ogólna_Okna".

alt text

  1. Kategoria Elementy szczegółów na warstwie "Ogólna". Podkategoria linii zagnieżdżonego Elementu szczegółu na warstwie "Okna". Kategoria Okna na warstwie "Okna".

alt text

Tags:

Zobacz podobne

BCF – BIM Collaboration Format

Wstęp Podczas procesu inwestycyjnego, komunikacja jest niezwykle ważną częścią przebiegu pracy. Zderzamy się z szeregiem ...

Obiekt nadrzędny w rodzinie Autodesk Revit

Rodzina z obiektem nadrzędnym

Charakterystyka rodzin Z punktu widzenia użytkownika oprogramowania Autodesk Revit istnieją trzy podstawowe typy rodzin: systemowe, ...

Scope box, czyli zakres modelu

Słowo wstępu Narzędzie Zakres modelu daje duże możliwości sterowania widocznością elementów w projekcie. Użycie polecenia ...