Rodzina z obiektem nadrzędnym

Charakterystyka rodzin

Z punktu widzenia użytkownika oprogramowania Autodesk Revit istnieją trzy podstawowe typy rodzin: systemowe, wczytywane i lokalne. Mianem systemowych określa się obiekty, które nie mogą istnieć poza plikiem projektu lub szablonu. W teorii, ponieważ domyślnie Autodesk nam na to nie pozwala. Dopełnieniem zbioru są pliki Revitowe z rozszerzeniem *.rfa, które istnieją niezależnie od projektu i najczęściej reprezentują gotowe komponenty producentów. Swoistą hybrydą obu typów rodzin są modele lokalne. Tworzone są w kontekście projektu jako niestandardowe obiekty, jednak możliwe jest przypisanie im kategorii rodzin zarówno systemowych jak i zewnętrznych.

Zewnętrzna biblioteka rodzin

Rodziny wczytywane (zewnętrzne) stanowią zdecydowaną większość komponentów umieszczanych w projekcie. Aby uprościć zrozumienie faktu istnienia zewnętrznych rodzin, można przyjąć zasadę, że wszystko co wymaga dostarczenia i zainstalowania na budowie powinno funkcjonować w postaci zewnętrznego pliku. Zaletą takiego rozwiązania jest ułatwiona modyfikacja komponentu. Tworząc zewnętrzną rodzinę Autodesk Revit warto zadbać o standard, funkcjonalność i intuicyjne użycie. Ważne jest dokładne założenie wymagań przed rozpoczęciem tworzenia. Dlaczego? Niektóre z podjętych decyzji mają nieodwracalne skutki.

Szablony rodziny Autodesk Revit
Szablony rodziny Autodesk Revit

Pierwszą decyzją przy tworzeniu nowej rodziny jest wybór szablonu bazowego. Rzutuje on na możliwość użycia komponentu w projekcie. Wśród dostępnych szablonów znajdują się takie, których użycie skutkuje tym, że wstawienie rodziny będzie wymagać odpowiedniego komponentu z kategorii: ściany, sufity, dachy lub powierzchni (dowolnej, bez konkretnej kategorii modelu).

Co daje rodzinie obiekt nadrzędny?

Przyjrzyjmy się rodzinie powstałej z szablonu Model ogólny oparty o ścianę. Jej umieszczenie możliwe będzie tylko w powiązaniu ze ścianą w modelu. To podejście ma swoje zalety. Jedną z nich jest to, że geometria rodziny może reagować na właściwości obiektu nadrzędnego, takie jak grubość czy orientacja. Stosowanie rodzin opartych o komponent z konkretną kategorią ma też jednak swoje wady. Ich użycie nie jest możliwe z wykorzystaniem linkowanych plików. Niepraktyczna byłaby rodzina MEP, która do użycia wymaga ściany, stropu czy dachu, ponieważ fizycznie w modelu instalacji ich nie ma i najprawdopodobniej nie będzie. W takiej sytuacji projektant nie skorzysta z najbardziej rozbudowanej, ale niemożliwej do wstawienia rodziny producenta. Warto wspomnieć, że w przypadku takich rodzin usunięcie hosta wiąże się z usunięciem elementów, które zostały z nim związane. Oczywiście, w określonych sytuacjach można traktować to zarówno jako zaletę, jak i wadę.

Użycie modelu opartego o ścianę

Kiedy hostem jest powierzchnia

Rodzina oparta o powierzchnię „szuka” dowolnej płaszczyzny roboczej, z którą może się związać. Nie ma znaczenia czy jest to lico ściany, okucie okna czy kołnierz kolana wentylacyjnego. Niestety, komponenty oparte na powierzchniach nie zareagują przy niektórych zmianach geometrycznych hosta, przykładowo edycji zmiany grubości ściany. Zaletą jest to, że działają z podłączonymi modelami. W przypadku przeniesienia obiektu nadrzędnego komponent przeniesie się wraz z nim. Jeśli „gospodarz” zostanie usunięty, element POZOSTANIE w modelu. Informacja o Obiekcie nadrzędnym zostanie uzupełniona statusem <niezwiązany>, a jego kolejne powiązanie z nową płaszczyzną będzie możliwe przy użyciu narzędzia Wskaż nową.

Użycie modelu opartego o powierzchnię

Podsumowanie

Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na pytanie, która rodzina: oparta o powierzchnię czy o element z konkretną kategorią, jest lepsza. Sposób jej umieszczania jest jedną z tych właściwości, których nie można łatwo zmienić. Oczywiście można tego dokonać, ale ten temat zostawiam na kolejny wpis. Wybór szablonu rodziny należy do ciebie!

Tags:

Zobacz podobne

Scope box, czyli zakres modelu

Słowo wstępu Narzędzie Zakres modelu daje duże możliwości sterowania widocznością elementów w projekcie. Użycie polecenia ...

5# zasad korzystania z pliku *.dwg w Autodesk Revit

Wstęp Przenoszenie danych projektowych pomiędzy AutoCADem a Revitem jest możliwe, jednak korzystanie z tego typu zabiegu ...

10# wskazówek ułatwiających pracę w Autodesk Revit vol.1

Wielu użytkowników zaczynając pracę w Revicie posiada przyzwyczajenia z programów 2D lub innych nieparametrycznych aplikacji do modelowania. ...