Rodzina z komponentem zagnieżdżonym

Często używaną opcją w programie Autodesk Revit jest zagnieżdżanie rodzin. Korzystając z takiego zabiegu można utworzyć rodzinę, składającą się z kilku rodzin podrzędnych, zamiast modelować je od podstaw. Takie działanie jest szczególnie przydatne, gdy rodzina składowa może stanowić powtarzalny obiekt w kilku rodzinach nadrzędnych. Oszczędza nam to tym samym sporo czasu na wykonywaniu powtarzalnych czynności w kolejnych modelach. Dziś pokażę jak korzystać z zagnieżdżania na przykładzie kanału przeciwpożarowego z zagnieżdżoną rodziną wzmocnień.

Tworzenie rodziny wzmocnienia

Posiadając sparametryzowany model rodziny kanału tworzę model wzmocnienia jako nową rodzinę. Wiedząc, że wzmocnienie będzie występować kilkukrotnie i w równych odległościach nadaję mu właściwości szyku. Odpowiednio parametryzuję wysokość, szerokość i długość elementu wzmocnienia.

Centrowanie

Na poziomie modelowania wzmocnienia konieczne jest założenie jak ma się ono zachowywać się w kanale. W naszym przypadku wzmocnienie będzie centrowane względem długości kanału. Znaczy to tyle, że odległość od początku kanału do początku pierwszego wzmocnienia i odległość od końca ostatniego wzmocnienia i końca kanału będą takie same. Założono więc pewną odległość początku wystąpienia wzmocnienia od płaszczyzny wstawiania. Zostanie ona opisana odpowiednim wzorem, uwzględniającym liczbę wystąpień elementów wzmocnienia.

Import wzmocnienia

Utworzoną rodzinę wzmocnienia zapisuję, a następnie wczytuję do rodziny nadrzędnej kanału przeciwpożarowego. Dowiązuję odpowiednie elementy do siebie tak, aby płaszczyzna wstawienia wzmocnienia pokrywała się z płaszczyzną wstawienia kanału.

Powiązanie parametrów

Obie rodziny, importowana (wzmocnienie) oraz nadrzędna (kanał), mają przypisane do siebie parametry. Możliwe jest skojarzenie parametrów rodziny importowanej z parametrami istniejącymi już w projekcie rodziny. W naszym przypadku wzmocnienie będzie dziedziczyć wysokość kanału, a także grubość płyty, z której został wykonany.

Ze wzmocnieniem czy bez?

W analizowanym przykładzie założono, że wzmocnienie ma pojawić się przy szerokości większej niż 1250 mm. Jeśli wystąpienie elementu jest zależne od określonych warunków należy opisać to w parametrze widoczności. Zależność taką można zapisać prostą formułą, wykorzystującą polecenie warunkowe.

Ile tych wzmocnień?

Ilość wystąpień elementów w szyku kojarzę z nowym parametrem (tutaj: ilość_wzmocnień). Pamiętam żeby nadać parametrowi odpowiednią do jego funkcjonalności kategorię. Wybór pada na liczbę całkowitą, a sam parametr opisuję odpowiednim wzorem.

Czy to działa?

Jak zachowuje się wzmocnienie przy zmianie parametrów kanału? Sprawdźmy i się przekonajmy!

 

Tags:

Zobacz podobne

export ifc_property sets

Efektywny eksport informacji z Autodesk Revit do formatu IFC

W poprzednim wpisie omawiającym zaawansowane narzędzia eksportu z oprogramowania Autodesk Revit do formatu IFC opisywaliśmy zalety wykorzystania ...

Dynamo_II

Filtrowanie list w Dynamo

Praca przy użyciu oprogramowania Dynamo w dużej mierze opiera się na odpowiednich działaniach przeprowadzanych w obrębie list. ...

Zaokrąglenia w Revicie …

W ostatnim czasie wiele osób zgłaszało problemy z zaokrągleniem w Revicie, a dokładniej z zaokrągleniem sum. Przyjrzyjmy się zatem ...