Rodzina z komponentem zagnieżdżonym

Często używaną opcją w programie Autodesk Revit jest zagnieżdżanie rodzin. Korzystając z takiego zabiegu można utworzyć rodzinę, składającą się z kilku rodzin podrzędnych, zamiast modelować je od podstaw. Takie działanie jest szczególnie przydatne, gdy rodzina składowa może stanowić powtarzalny obiekt w kilku rodzinach nadrzędnych. Oszczędza nam to tym samym sporo czasu na wykonywaniu powtarzalnych czynności w kolejnych modelach. Dziś pokażę jak korzystać z zagnieżdżania na przykładzie kanału przeciwpożarowego z zagnieżdżoną rodziną wzmocnień.

Tworzenie rodziny wzmocnienia

Posiadając sparametryzowany model rodziny kanału tworzę model wzmocnienia jako nową rodzinę. Wiedząc, że wzmocnienie będzie występować kilkukrotnie i w równych odległościach nadaję mu właściwości szyku. Odpowiednio parametryzuję wysokość, szerokość i długość elementu wzmocnienia.

Centrowanie

Na poziomie modelowania wzmocnienia konieczne jest założenie jak ma się ono zachowywać się w kanale. W naszym przypadku wzmocnienie będzie centrowane względem długości kanału. Znaczy to tyle, że odległość od początku kanału do początku pierwszego wzmocnienia i odległość od końca ostatniego wzmocnienia i końca kanału będą takie same. Założono więc pewną odległość początku wystąpienia wzmocnienia od płaszczyzny wstawiania. Zostanie ona opisana odpowiednim wzorem, uwzględniającym liczbę wystąpień elementów wzmocnienia.

Import wzmocnienia

Utworzoną rodzinę wzmocnienia zapisuję, a następnie wczytuję do rodziny nadrzędnej kanału przeciwpożarowego. Dowiązuję odpowiednie elementy do siebie tak, aby płaszczyzna wstawienia wzmocnienia pokrywała się z płaszczyzną wstawienia kanału.

Powiązanie parametrów

Obie rodziny, importowana (wzmocnienie) oraz nadrzędna (kanał), mają przypisane do siebie parametry. Możliwe jest skojarzenie parametrów rodziny importowanej z parametrami istniejącymi już w projekcie rodziny. W naszym przypadku wzmocnienie będzie dziedziczyć wysokość kanału, a także grubość płyty, z której został wykonany.

Ze wzmocnieniem czy bez?

W analizowanym przykładzie założono, że wzmocnienie ma pojawić się przy szerokości większej niż 1250 mm. Jeśli wystąpienie elementu jest zależne od określonych warunków należy opisać to w parametrze widoczności. Zależność taką można zapisać prostą formułą, wykorzystującą polecenie warunkowe.

Ile tych wzmocnień?

Ilość wystąpień elementów w szyku kojarzę z nowym parametrem (tutaj: ilość_wzmocnień). Pamiętam żeby nadać parametrowi odpowiednią do jego funkcjonalności kategorię. Wybór pada na liczbę całkowitą, a sam parametr opisuję odpowiednim wzorem.

Czy to działa?

Jak zachowuje się wzmocnienie przy zmianie parametrów kanału? Sprawdźmy i się przekonajmy!

 

Tags:

Zobacz podobne

Rola łącznika w Autodesk Revit

Rola Łącznika w rodzinach MEP

Wśród rodzin Autodesk Revit znajdziemy wiele komponentów, które można przypisać do zbioru elementów wyposażenia MEP (Mechanical, ...

Dynamo_skratowanie

Skratowanie, czyli metody łączenia danych w Dynamo

Środowisko Dynamo posiada wiele możliwości kompilowania danych. Za tę funkcjonalność odpowiada między innymi własność Skratowanie. ...

Wysokość obliczeń pomieszczenia Blubim

Wysokość obliczeń pomieszczeń

Zagadnienie pomieszczeń w oprogramowaniu Revit należy do bardzo złożonych. Szczególnie ważnym aspektem jest poprawne wyznaczenie ich ...