O tym jak potężnym programem jest Revit nie trzeba nikogo uświadamiać. Wychodząc na przeciw projektantom instalacji Autodesk daje nam narzędzie pozwalające wyznaczyć obciążenie cieplne/chłodnicze projektowanego budynku. Lecz aby się za to zabrać w pierwszej kolejności musimy odpowiednio zdefiniować przestrzenie.

Czym jest przestrzeń i jak ją definiować?

W programie to konkretna, wydzielona część kubatury. Przestrzeń definiujemy tylko na rzutach. Domyślnie wydzielana jest zarówno przegrodami pionowymi jak i poziomymi z włączoną opcją definicji pomieszczeń. Edytowalne z panelu właściwości pozostaje wiązanie górne przestrzeni oraz odsunięcia podstawy i ograniczenia. Oczywiście, przestrzenie, podobnie jak powierzchnie, możemy etykietować. Umożliwia nam to narzędzie Oznaczenie przestrzeni.

Przy dużej ilości przestrzeni Revit wyciąga do nas pomocną dłoń. W szybki sposób możemy utworzyć przestrzenie na podstawie istniejących, zdefiniowanych przegród. Możemy również skorzystać z automatycznego etykietowania, poprzez zaznaczenie opcji Oznaczenie w miejscu umieszczenia oraz wykorzystać nazewnictwo istniejących pomieszczeń.

 

Ręczne wydzielanie przestrzeni

Co jednak w przypadku, gdy w jednym z pomieszczeń chcemy wydzielić kilka różnych przestrzeni? Mamy do dyspozycji narzędzie Separatora, które umożliwia ręczne oddzielenie interesującego nas obszaru. Taka funkcjonalność jest szczególnie przydatna w pracy nad projektami typu “open space” czy innymi otwartymi powierzchniami.

 

Dach pochyły

Jak program radzi sobie w przypadku kiedy przestrzeń nie jest prostopadłościanem? Co zrobić jeśli wyznaczona przestrzeń wybiega poza obszar dachu? Recepta jest prosta! Zobaczmy co się stanie, gdy zmienimy opcję obliczeń kubatury.

Przestrzeń automatycznie została docięta do poziomu dachu. Cel osiągnięty.

Usuwanie nieużywanych przestrzeni

Pamiętajmy, że raz stworzona przestrzeń pozostaje w projekcie po jej usunięciu z danego widoku. Usunięta dostaje status nieumieszczonej, co można zauważyć w zestawieniu. Aby całkowicie usunąć wszystkie nieużywane przestrzenie z projektu możemy skorzystać z filtrowania.

Tags:

Zobacz podobne

Parametryzowanie wymiarów elementu

Parametry Parametry umożliwiają sterowanie wartościami konkretnej zmiennej komponentu, przykładowo mogą być to wymiary, materiały ...

10# wskazówek ułatwiających pracę w Revicie vol.1

Wielu użytkowników zaczynając pracę w Revicie posiada przyzwyczajenia z programów 2D lub innych nieparametrycznych ...

Rola łącznika w Autodesk Revit

Rola Łącznika w rodzinach MEP

Wśród rodzin Autodesk Revit znajdziemy wiele komponentów, które można przypisać do zbioru elementów wyposażenia MEP ...