Wstęp

Każdy kto pracuje z podłączonymi modelami zna okno do ich administrowania. W tym miejscu znajduje się lista „podlinkowanych” w projekcie plików. Jak wiadomo, narzędzie umożliwia ponowne wczytanie, usunięcie lub najzwyczajniej odczytanie ścieżki nowo dodanego modelu. Ale czy wiedzieliście o dodatkowych opcjach w tym oknie pojawiających się podczas pracy na modelu centralnym?

Jak to działa?

Jeśli opracowywany projekt jest współdzielony, w oknie dialogowym Zarządzaj połączeniami do dyspozycji mamy trzy dodatkowe opcje. Znajdziemy je w prawym dolnym rogu okna.

W granicach pola Usuń dostępne są polecenia:

  • Dla wszystkich użytkowników
  • Dla mnie
  • Usuń zaznaczenie opcji Moje zastąpienie

Pierwsza z opcji inicjuje odłączenie podłączonego modelu (usunięcie z pamięci) dla wszystkich użytkowników projektu współdzielonego. Ścieżka definiująca łącze nie znika. Dzięki temu możliwe jest powtórne załadowanie modelu z listy poprzez Wczytaj ponownie.

Druga opcja umożliwia podobne działanie, z tą różnicą, że odłączenie pliku wykonywane jest lokalnie (tylko dla bieżącego użytkownika). W ten sposób możliwa jest sprawniejsza kontrola nad połączeniami RVT, bez ingerencji w model centralny.

Ostatnie polecenie stanie się dostępne dopiero po usunięciu podłączenia lokalnie (Usuń -> Dla mnie). Przy jego pomocy możliwe jest przywrócenie połączenia zerwanego tą metodą.

Łatwo rozróżnić, które pozycje odłączone zostały lokalnie, a które dla wszystkich użytkowników. Wskazuje nam to informacja w kolumnie Stan.
Niewczytany charakteryzuje pliki usunięte centralnie, natomiast *Nie wczytano – odłączone dla konkretnego użytkownika (dla „mnie„). Dodatkowo na dole okna dialogowego pojawi się komunikat: *Połączenie zostanie usunięte jedynie dla bieżącego użytkownika.

 

Podsumowując

Pomimo nieudolnego tłumaczenia funkcjonalność wyżej opisanych narzędzi jest bardzo przydatna. Usunięcie połączeń w lokalnym pliku pozwala na sprawniejszą synchronizację, jak i szybsze otwarcie pliku projektu. Użytkownicy, pracujący na współdzielonym pliku błyskawicznie docenią użyteczność dostępnego rozwiązania.

Źródła:

http://help.autodesk.com/view/RVT/2018/PLK/?guid=GUID-7BBF1C9A-BD64-4C1F-898D-0AE7682D0546

Tags:

Zobacz podobne

Ogrodzenie na spadku

Narzędzie „Poręcz” Do nowości funkcjonalnych aktualizacji oprogramowania Autodesk Revit 2017 należy udoskonalenie narzędzia „Poręcz”. Dzięki dodatkowym ...

Update Autodesk Revit 2018.1

Najnowsza wersja Revit 2018.1 jest już dostępna Revit 2018.1 jest dostępny na kontach Autodesk dla wszystkich subskrybentów ...

Typ części Autodesk Revit

Parametr „Typ części”

Każda z rodzin MEP posiada parametr „Typ części”. Jest on niewidoczny z poziomu projektu, a zmiana jego wartości możliwa ...