Wstęp

Każdy kto pracuje z podłączonymi modelami zna okno do ich administrowania. W tym miejscu znajduje się lista “podlinkowanych” w projekcie plików. Jak wiadomo, narzędzie umożliwia ponowne wczytanie, usunięcie lub najzwyczajniej odczytanie ścieżki nowo dodanego modelu. Ale czy wiedzieliście o dodatkowych opcjach w tym oknie pojawiających się podczas pracy na modelu centralnym?

Jak to działa?

Jeśli opracowywany projekt jest współdzielony, w oknie dialogowym Zarządzaj połączeniami do dyspozycji mamy trzy dodatkowe opcje. Znajdziemy je w prawym dolnym rogu okna.

W granicach pola Usuń dostępne są polecenia:

  • Dla wszystkich użytkowników
  • Dla mnie
  • Usuń zaznaczenie opcji Moje zastąpienie

Pierwsza z opcji inicjuje odłączenie podłączonego modelu (usunięcie z pamięci) dla wszystkich użytkowników projektu współdzielonego. Ścieżka definiująca łącze nie znika. Dzięki temu możliwe jest powtórne załadowanie modelu z listy poprzez Wczytaj ponownie.

Druga opcja umożliwia podobne działanie, z tą różnicą, że odłączenie pliku wykonywane jest lokalnie (tylko dla bieżącego użytkownika). W ten sposób możliwa jest sprawniejsza kontrola nad połączeniami RVT, bez ingerencji w model centralny.

Ostatnie polecenie stanie się dostępne dopiero po usunięciu podłączenia lokalnie (Usuń -> Dla mnie). Przy jego pomocy możliwe jest przywrócenie połączenia zerwanego tą metodą.

Łatwo rozróżnić, które pozycje odłączone zostały lokalnie, a które dla wszystkich użytkowników. Wskazuje nam to informacja w kolumnie Stan.
Niewczytany charakteryzuje pliki usunięte centralnie, natomiast *Nie wczytano – odłączone dla konkretnego użytkownika (dla “mnie“). Dodatkowo na dole okna dialogowego pojawi się komunikat: *Połączenie zostanie usunięte jedynie dla bieżącego użytkownika.

 

Podsumowując

Pomimo nieudolnego tłumaczenia funkcjonalność wyżej opisanych narzędzi jest bardzo przydatna. Usunięcie połączeń w lokalnym pliku pozwala na sprawniejszą synchronizację, jak i szybsze otwarcie pliku projektu. Użytkownicy, pracujący na współdzielonym pliku błyskawicznie docenią użyteczność dostępnego rozwiązania.

Źródła:

http://help.autodesk.com/view/RVT/2018/PLK/?guid=GUID-7BBF1C9A-BD64-4C1F-898D-0AE7682D0546

Tags:

Zobacz podobne

Katalog typów Revit

Gdy rodzina jest zbyt duża, czyli katalog typów

Tworząc własną rodzinę komponentu w programie Autodesk Revit możemy napotkać na różne trudności. Jedną ...

Teksturowanie w Revicie

Definicja Według ogólnie przyjętej definicji teksturowanie to technika stosowana w grafice trójwymiarowej. Jej celem jest przedstawienie powierzchni ...

10# wskazówek ułatwiających pracę w Revicie vol.1

Wielu użytkowników zaczynając pracę w Revicie posiada przyzwyczajenia z programów 2D lub innych nieparametrycznych ...