W wielu przypadkach zakres widoczności widoku jest niewystarczający do wygenerowania kompletnej dokumentacji. Typowym przykładem jest potrzeba wyświetlenia dodatkowych elementów występujących na innej kondygnacji lub w podłączonym pliku. W takiej sytuacji przychodzi nam z pomocą funkcja “Podrys”.

Właściwości parametru podrys

Parametr widoku “podrys” jest dostępny w oknie właściwości. W tej samej lokalizacji można zdefiniować jego zakres oraz orientację. Należy określić poziom bazowy, poziom górny, oraz jego zwrot “szukaj w górę” lub “szukaj w dół”. Podrys jest włączany dla ściśle określanego widoku.  W przypadku gdy chcemy określić podrys dla kilku widoków jednocześnie, możemy skorzystać z szablonu widoku.

Użytkownik może edytować wzór, grubość linii oraz szerokości podrysu. Jest to możliwe w zakładce “Zarządzaj”-> “Ustawienia”-> “Ustawienia dodatkowe” -> “Półcień / podrys”. W tym samym oknie, można zastosować półcień dla podrysu oraz modyfikować jego jasność. Czasami zdarza się, że chcemy zablokować możliwość zaznaczenia podrysu w widoku. Aby zapobiec przypadkowemu wybraniu elementów podrysu, należy kliknąć ikonę “Wybierz elementy podrysu”, w prawym dolnym rogu paska stanu. Opcja sterowania elementami podrysu jest dostępna również na wstążce, pod poleceniem “Wybierz” w panelu narzędzia Modyfikuj.

Pliki podłączone

Pliki podłączone w projekcie również posiadają możliwość wyświetlania w widoku jako podrys lub półcień. Parametry sterujące widocznością i grafiką w tego typu plikach znajdują się w oknie “nadpisania widoczności”, w karcie ” połączenia revit”. Aby narysować model podłączony w półcieniu lub wyświetlić go w danym widoku jako podrys, należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru. W przypadku parametru podrys, geometria będzie wyświetlona jako półcień. Zmiany ustawienia linii dokonuje się analogicznie do sposobu opisanego we wcześniejszym akapicie. Półcień pliku podłączonego, nie będzie zasłaniał nowych linii i krawędzi rysowanych w projekcie. Aby dokonać dodatkowych nadpisań pliku podłączonego dla konkretnego widoku należy dokonać zmian w kolumnie “Ustawienia wyświetlania”.

Podrys i półcień to parametry pozwalające na dodatkową kontrolę widoczności elementów w danym widoku. Są to szczególnie pomocne opcje w przypadku koordynacji wielobranżowej oraz gdy generowana dokumentacja, obejmuje zakres kilku poziomów jednocześnie.

Tags:

Zobacz podobne

Hierarchia nadpisań graficznych Revit

Hierarchia nadpisań graficznych

Wstęp Generując dokumentację w Autodesk Revit stajemy przed koniecznością użycia nadpisań graficznych. Problem pojawia ...

Rola łącznika w Autodesk Revit

Rola Łącznika w rodzinach MEP

Wśród rodzin Autodesk Revit znajdziemy wiele komponentów, które można przypisać do zbioru elementów wyposażenia MEP ...

Programowanie wizualne, czyli rzut oka na Dynamo

Każdy projekt bazuje na konkretnych wymogach i ustaleniach, określających geometrię czy funkcjonalność. Dostosowując się ...