W wielu przypadkach zakres widoczności widoku jest niewystarczający do wygenerowania kompletnej dokumentacji. Typowym przykładem jest potrzeba wyświetlenia dodatkowych elementów występujących na innej kondygnacji lub w podłączonym pliku. W takiej sytuacji przychodzi nam z pomocą funkcja „Podrys”.

Właściwości parametru podrys

Parametr widoku „podrys” jest dostępny w oknie właściwości. W tej samej lokalizacji można zdefiniować jego zakres oraz orientację. Należy określić poziom bazowy, poziom górny, oraz jego zwrot „szukaj w górę” lub „szukaj w dół”. Podrys jest włączany dla ściśle określanego widoku.  W przypadku gdy chcemy określić podrys dla kilku widoków jednocześnie, możemy skorzystać z szablonu widoku.

Użytkownik może edytować wzór, grubość linii oraz szerokości podrysu. Jest to możliwe w zakładce „Zarządzaj”-> „Ustawienia”-> „Ustawienia dodatkowe” -> „Półcień / podrys”. W tym samym oknie, można zastosować półcień dla podrysu oraz modyfikować jego jasność. Czasami zdarza się, że chcemy zablokować możliwość zaznaczenia podrysu w widoku. Aby zapobiec przypadkowemu wybraniu elementów podrysu, należy kliknąć ikonę „Wybierz elementy podrysu”, w prawym dolnym rogu paska stanu. Opcja sterowania elementami podrysu jest dostępna również na wstążce, pod poleceniem „Wybierz” w panelu narzędzia Modyfikuj.

Pliki podłączone

Pliki podłączone w projekcie również posiadają możliwość wyświetlania w widoku jako podrys lub półcień. Parametry sterujące widocznością i grafiką w tego typu plikach znajdują się w oknie „nadpisania widoczności”, w karcie ” połączenia revit”. Aby narysować model podłączony w półcieniu lub wyświetlić go w danym widoku jako podrys, należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru. W przypadku parametru podrys, geometria będzie wyświetlona jako półcień. Zmiany ustawienia linii dokonuje się analogicznie do sposobu opisanego we wcześniejszym akapicie. Półcień pliku podłączonego, nie będzie zasłaniał nowych linii i krawędzi rysowanych w projekcie. Aby dokonać dodatkowych nadpisań pliku podłączonego dla konkretnego widoku należy dokonać zmian w kolumnie „Ustawienia wyświetlania”.

Podrys i półcień to parametry pozwalające na dodatkową kontrolę widoczności elementów w danym widoku. Są to szczególnie pomocne opcje w przypadku koordynacji wielobranżowej oraz gdy generowana dokumentacja, obejmuje zakres kilku poziomów jednocześnie.

Tags:

Zobacz podobne

Dziedziny widoku Autodesk Revit

Za co odpowiedzialna jest Dziedzina widoku?

Za to, co widzimy w danym widoku odpowiedzialne są m.in. ustawienia: stylów obiektów, nadpisań widoczności czy zakresu widoku. Zmiana jednej ...

Rola łącznika w Autodesk Revit

Rola Łącznika w rodzinach MEP

Wśród rodzin Autodesk Revit znajdziemy wiele komponentów, które można przypisać do zbioru elementów wyposażenia MEP (Mechanical, ...

Zaokrąglenia w Revicie …

W ostatnim czasie wiele osób zgłaszało problemy z zaokrągleniem w Revicie, a dokładniej z zaokrągleniem sum. Przyjrzyjmy się zatem ...