Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów Autodesk stworzył platformę, ułatwiającą współpracę zespołom projektowym. A360 można śmiało postrzegać jako wspólne środowisko danych (ang. CDE – Common Data Environment). Platforma stanowi doskonałe narzędzie, pozwalające na gromadzenie, wyświetlanie, udostępnianie, weryfikowanie i znajdowanie plików w jednym centralnym obszarze roboczym.

Dlaczego warto zaprzyjaźnić się z A360?

Autodeskowa platforma ma wiele zalet. Na pewno zaliczyć do nich można intuicyjność obsługi, z którą bez problemu każdy powinien sobie poradzić. Nie ma konieczności wykupowania drogiego oprogramowania żeby podejrzeć plik, zapisany w jednym z obsługiwanych formatów. A tych jest na prawdę sporo! Oprócz rozszerzeń obsługiwanych przez programy Autodesk, A360 pozwala na wyświetlanie plików wideo, grafik, czy stworzonych w oprogramowaniu biurowym: prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych, dokumentów tekstowych. Niewątpliwie dużym plusem jest też bardzo prosta możliwość komentowania każdego z elementów modelu. Platforma umożliwia ustawienie dostępu poszczególnym członkom zespołu projektowego. W ten sposób możemy ustalić, jaką część projektu chcemy udostępniać różnym podmiotom. Projekt jest na bieżąco odświeżany, a platforma dostępna jest również w formie aplikacji na urządzenia mobilne. Jesteśmy więc w stanie śledzić najnowsze aktualizacje, komentarze i zmiany projektowe wprowadzane przez zespół z dowolnego miejsca w dowolnym czasie.

Różne wersje modelu

A360 pozwala na przechowywanie różnych wariantów projektu. Po ponownym załadowaniu pliku na serwer, zapisuje się on jako kolejna jego wersja. Automatycznie do nowszej wersji zostaje przypisany wyższy numer porządkowy. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby „podwyższyć” któryś z wariantów wcześniejszych do najbardziej aktualnego.

Różne wersje pliku na platformie A360

Prosta droga komunikacji

Przyjrzyjmy się jakie drogi komunikacji umożliwia nam platforma. Mamy do wyboru opcję komentowania i wstawiania znaczników. Funkcja komentarza pozwala nam na dodanie słownego przypisu. Możemy go wstawić w obranym punkcie lub odwołać się do konkretnego elementu modelu.

 

Komentarz słowny na platformie A360

 

Z goła inną funkcjonalność posiada znacznik. Jest to narzędzie bardziej rozbudowane pod kątem graficznym. Przy jego pomocy możemy utworzyć znacznik o ustalonym kształcie, kolorze czy stopniu przeźroczystości. Zaopatrzony lub pozbawiony tekstu.

 

Znacznik na platformie A360

 

Po dodaniu komentarza czy znacznika na modelu pojawia się symbol, z przyporządkowanym numerem przypisu. Po „wkliknięciu się” w wybraną adnotację zostaniemy przeniesieni do zblokowanego widoku, w którym została utworzona. Każdy z dodanych przypisów możemy oczywiście komentować.

 

Komentowanie przypisów na platformie A360

Podsumowanie

Platforma A360 oferuje nam to, czego potrzebujemy. Wspomaga w bardzo intuicyjny sposób komentowanie oraz udostępnianie plików całemu zespołowi projektowemu. Dzięki temu jesteśmy w stanie utrzymać aktualność projektów bez względu na miejsce w jakim się znajdujemy.

Tags:

Zobacz podobne

Rodzina z komponentem zagnieżdżonym

Często używaną opcją w programie Autodesk Revit jest zagnieżdżanie rodzin. Korzystając z takiego zabiegu można utworzyć ...

Łączenie parametrów w zestawieniu

Autodesk Revit coraz częściej jest używany jako narzędzie nie tyle projektowe, ile segregujące i grupujące dane. ...

10# wskazówek ułatwiających pracę w Autodesk Revit vol.1

Wielu użytkowników zaczynając pracę w Revicie posiada przyzwyczajenia z programów 2D lub innych nieparametrycznych aplikacji do modelowania. ...