Parametry wymiarów elementu

Parametry

Parametry umożliwiają sterowanie wartościami konkretnej zmiennej komponentu, przykładowo mogą być to wymiary, materiały lub parametry widoczności. Tworząc nową rodzinę w programie Autodesk Revit dobrą praktyką jest odpowiednie sparametryzowanie interesujących nas wymiarów. Pozwala to na późniejsze łatwe sterowanie z poziomu użytkownika wielkościami zmiennych w rodzinie.

Jak przypisać parametr?

Aby przypisać do wymiaru odpowiedni parametr należy z paska Etykieta wybrać założony parametr (jeśli został wcześniej zdefiniowany poprzez kartę Utwórz → panel Właściwości → odwołanie Typy rodzin) lub dodać nowy parametr (po rozwinięciu paska Etykieta → <Dodaj_parametr>).

 Wzór

Opisując wielkość z poziomu edycji rodziny można wykorzystać działania matematyczne. Użycie wzoru w formule parametru pozwala na uzależnienie jednej wielkości od drugiej (przykładowo szerokości od wysokości lub wysokości od długości). Zmiana jednego parametru powoduje automatyczną zmianę parametru uzależnionego, według podanego przez nas wzoru. W taki sposób można utworzyć ciąg zależności, w którym zmiana parametru nadrzędnego, nieopisanego żadnym wzorem odwołującym się do innego z parametrów, spowoduje zmianę kolejnych parametrów (uzależnionych od wartości nadrzędnej lub wartości kolejnych). Taki zabieg w znacznym stopniu pozwala na redukcję czasu pracy, zarówno projektanta rodziny, jak i późniejszego użytkownika.

Zobaczmy, jak wygląda porównanie czasu zmiany trzech wymiarów niezwiązanych ze sobą ze zmianą wymiarów uzależnionych od jednej z wielkości.

Wartości wprowadzane ręcznie:

 

 

Użycie wzoru:

 

 

Przy odpowiednim opisaniu parametrów wzorami i ustaleniu między nimi powiązań możemy oszczędzić sobie i innym wielu godzin żmudnej, związanej ze zmiana kolejnych parametrów, pracy.

 

Ważne:

  1. Należy pamiętać, że niemożliwe jest utworzenie pętli zależności. Jeden z parametrów powinien pozostać nieopisany wzorem. W przypadku, gdy wszystkie pozostałe z parametrów będą opisane wzorami, to on będzie sterował wartościami pozostałych.
  2. Opisując parametr wzorem zawierający inny parametr musimy być pewni, że zachodzące między nimi relacje mają charakter stały i niezmienny. W przeciwnym razie konieczne jest użycie formuły warunkowej.

 

Polecenie warunkowe

W sytuacjach gdy niemożliwe jest opisanie parametru jednym wzorem na pomoc przychodzą nam polecenia warunkowe, dzięki którym program może wyliczyć wartości dla parametrów w oparciu o spełnienie określonego kryterium. Polecenie warunkowe używa następującej składni: IF (<warunek>, <instrukcje_jeśli_spełniony>, <instrukcje_jeśli_niespełniony>). Jeśli postawiony warunek zostaje spełniony (lub nie) Revit przypisuje do parametru wartość, ustaloną dla spełnienia (lub nie) kryterium. W warunkach można używać operatorów logicznych: I, LUB, NIE oraz porównań: <, >, =, natomiast samo polecenie może zawierać zarówno wartości numeryczne, wzory matematyczne, nazwy parametrów jak i parametry Tak/Nie.  Przykładowo zapis Szerokość: IF (Długość < 3000mm, 200mm, 300mm) oznacza, że dla długości mniejszej niż 3000 mm szerokość wynosi 200 mm. W przeciwnym razie parametr ten przyjmuje wartość 300 mm. Użycie prostego polecenia warunkowego pozwala nam na automatyczne przypisanie nam jednej z dwóch wartości parametru.

 

 

Kiedy to nie wystarcza konieczne jest użycie bardziej złożonej formuły dla polecenia warunkowego lub zawarcia w niej wzorów matematycznych. Opanowanie instrukcji warunkowych, szczególnie w początkowej fazie przygody z Autodesk Revit, może wymagać poświęcenia nieco czasu. Ich zrozumienie na pewno zaprocentuje w późniejszych etapach pracy.

Źródło: http://help.autodesk.com

Tags:

Zobacz podobne

Właściwości widoku tymczasowego

Właściwości widoku tymczasowego

Wstęp Podczas pracy nad wielobranżowym projektem często pojawia się nagła potrzeba zmiany sposobu prezentacji czy zakresu ...

Skalowanie dokumentacji 2D w Autodesk Navisworks

Funkcjonalność Domyślnie, oprogramowanie Autodesk Navisworks było tworzone do pracy z modelem 3D. Jednak funkcjonalność oprogramowania pozwala również ...

Revitowe absurdy #2

O mnożących się problemach narzędziowych w oprogramowaniu Autodesk Revit pisaliśmy w poprzednim wpisie. Zaznaczyliśmy jednak, że przy umiejętnym ...