Parametry wymiarów elementu

Parametry

Parametry umożliwiają sterowanie wartościami konkretnej zmiennej komponentu, przykładowo mogą być to wymiary, materiały lub parametry widoczności. Tworząc nową rodzinę w programie Autodesk Revit dobrą praktyką jest odpowiednie sparametryzowanie interesujących nas wymiarów. Pozwala to na późniejsze łatwe sterowanie z poziomu użytkownika wielkościami zmiennych w rodzinie.

Jak przypisać parametr?

Aby przypisać do wymiaru odpowiedni parametr należy z paska Etykieta wybrać założony parametr (jeśli został wcześniej zdefiniowany poprzez kartę Utwórz → panel Właściwości → odwołanie Typy rodzin) lub dodać nowy parametr (po rozwinięciu paska Etykieta → <Dodaj_parametr>).

 Wzór

Opisując wielkość z poziomu edycji rodziny można wykorzystać działania matematyczne. Użycie wzoru w formule parametru pozwala na uzależnienie jednej wielkości od drugiej (przykładowo szerokości od wysokości lub wysokości od długości). Zmiana jednego parametru powoduje automatyczną zmianę parametru uzależnionego, według podanego przez nas wzoru. W taki sposób można utworzyć ciąg zależności, w którym zmiana parametru nadrzędnego, nieopisanego żadnym wzorem odwołującym się do innego z parametrów, spowoduje zmianę kolejnych parametrów (uzależnionych od wartości nadrzędnej lub wartości kolejnych). Taki zabieg w znacznym stopniu pozwala na redukcję czasu pracy, zarówno projektanta rodziny, jak i późniejszego użytkownika.

Zobaczmy, jak wygląda porównanie czasu zmiany trzech wymiarów niezwiązanych ze sobą ze zmianą wymiarów uzależnionych od jednej z wielkości.

Wartości wprowadzane ręcznie:

 

 

Użycie wzoru:

 

 

Przy odpowiednim opisaniu parametrów wzorami i ustaleniu między nimi powiązań możemy oszczędzić sobie i innym wielu godzin żmudnej, związanej ze zmiana kolejnych parametrów, pracy.

 

Ważne:

  1. Należy pamiętać, że niemożliwe jest utworzenie pętli zależności. Jeden z parametrów powinien pozostać nieopisany wzorem. W przypadku, gdy wszystkie pozostałe z parametrów będą opisane wzorami, to on będzie sterował wartościami pozostałych.
  2. Opisując parametr wzorem zawierający inny parametr musimy być pewni, że zachodzące między nimi relacje mają charakter stały i niezmienny. W przeciwnym razie konieczne jest użycie formuły warunkowej.

 

Polecenie warunkowe

W sytuacjach gdy niemożliwe jest opisanie parametru jednym wzorem na pomoc przychodzą nam polecenia warunkowe, dzięki którym program może wyliczyć wartości dla parametrów w oparciu o spełnienie określonego kryterium. Polecenie warunkowe używa następującej składni: IF (<warunek>, <instrukcje_jeśli_spełniony>, <instrukcje_jeśli_niespełniony>). Jeśli postawiony warunek zostaje spełniony (lub nie) Revit przypisuje do parametru wartość, ustaloną dla spełnienia (lub nie) kryterium. W warunkach można używać operatorów logicznych: I, LUB, NIE oraz porównań: <, >, =, natomiast samo polecenie może zawierać zarówno wartości numeryczne, wzory matematyczne, nazwy parametrów jak i parametry Tak/Nie.  Przykładowo zapis Szerokość: IF (Długość < 3000mm, 200mm, 300mm) oznacza, że dla długości mniejszej niż 3000 mm szerokość wynosi 200 mm. W przeciwnym razie parametr ten przyjmuje wartość 300 mm. Użycie prostego polecenia warunkowego pozwala nam na automatyczne przypisanie nam jednej z dwóch wartości parametru.

 

 

Kiedy to nie wystarcza konieczne jest użycie bardziej złożonej formuły dla polecenia warunkowego lub zawarcia w niej wzorów matematycznych. Opanowanie instrukcji warunkowych, szczególnie w początkowej fazie przygody z Autodesk Revit, może wymagać poświęcenia nieco czasu. Ich zrozumienie na pewno zaprocentuje w późniejszych etapach pracy.

Źródło: http://help.autodesk.com

Tags:

Zobacz podobne

Atraktory

Atraktory w środowisku Dynamo

Programowanie wizualne w projektowaniu geometrii Wraz z postępem technologicznym wzrasta ludzka możliwość przekraczania pewnych granic. Coraz ...

Lookup Table, czyli tabela przeglądowa

Oprogramowanie Autodesk Revit umożliwia kilka sposobów sterowania wartościami zmiennej. Zaliczyć do nich można przypisanie konkretnej ...

Opcje sterowania wyborem elementów w Autodesk Revit

Czasami zaznaczenie elementów w oprogramowaniu Autodesk Revit jest niemożliwe. Zwykle przyczyną jest włączenie jednej z kilku ...