Parametr „Typ części”

Każda z rodzin MEP posiada parametr „Typ części”. Jest on niewidoczny z poziomu projektu, a zmiana jego wartości możliwa jest z poziomu edycji rodziny. Parametr ten jest jednym z kluczowych narzędzi do organizacji pracy, polegającej na modelowaniu instalacji.

Jak łatwo się domyślić „Typ części” przenosi informacje o typologii komponentu. Można go traktować jako filtr, ponieważ odpowiedzialny jest za pewnego rodzaju filtrowanie rodzin, mających spełniać podobne zadanie w projekcie. Jego funkcjonalność nie ogranicza się jednak tylko do tego.

Systemowa selekcja

Zasadniczo podczas pracy w Autodesk Revit wybór typu ograniczony jest tylko przez kategorię rodziny. Mając wymodelowaną ścianę bez problemu jesteśmy w stanie zamienić ją na dowolnie inny typ, przypisany do kategorii Ściany. Inaczej wygląda sprawa przy pracy z komponentami MEP. Jako przykład rozważmy kategorię Złączki kanału. W obrębie niej znaleźć możemy takie kształtki jak: kolano, trójnik, czwórnik, zaślepka itd. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy mając wymodelowaną rozległą instalację chcemy zmienić jedno z kolan. Dopóki kształtka nie jest połączona w instalację, możliwa jest zmiana na dowolnie inną Złączkę kanału. Co jednak, gdy element został już wpięty do instalacji? Tutaj z pomocą przychodzi nam oprogramowanie. Wybrany element może zostać zastąpiony jedynie elementem podobnym. Podobnym – znaczy posiadającym identycznie zdefiniowany „Typ części”.

Typ części Revit
Selekcja – „Typ części” w Autodesk Revit

Niestety program automatycznie nie wykrywa czy dana złączka powinna być kolanem czy trójnikiem. W dowolny sposób można zmienić przypisanie elementu w obrębie jego „Typu części”. Można – tylko po co?

Obliczenia

Drugą funkcjonalnością parametru jest powiązanie „Typu części” ze zdefiniowaną stratnością ciśnienia w komponencie. Autodesk Revit oferuje wykonanie obliczeń hydraulicznych. Program podczas obliczeń korzysta z baz danych Amerykańskiego Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (ASHRAE). Odpowiednio zdefiniowany „Typ części” pozwala w łatwy sposób wyznaczyć stratę ciśnienia w kształtce. Program automatycznie podaje nam wyselekcjonowaną listę charakterystycznych typów oraz dopasowanych do nich sposób obliczeń. Z poziomu projektu w łatwy sposób można wybrać sposób obliczeń, najbardziej zbliżony do założeń projektowych.

Obliczenia hydrauliczne - "Typ części"
Obliczenia hydrauliczne – „Typ części” w Autodesk Revit

Tags:

Zobacz podobne

Wysokość obliczeń pomieszczenia Blubim

Wysokość obliczeń pomieszczeń

Zagadnienie pomieszczeń w oprogramowaniu Revit należy do bardzo złożonych. Szczególnie ważnym aspektem jest poprawne wyznaczenie ich ...

export ifc_property sets

Efektywny eksport informacji z Autodesk Revit do formatu IFC

W poprzednim wpisie omawiającym zaawansowane narzędzia eksportu z oprogramowania Autodesk Revit do formatu IFC opisywaliśmy zalety wykorzystania ...

Teksturowanie w Revicie

Definicja Według ogólnie przyjętej definicji teksturowanie to technika stosowana w grafice trójwymiarowej. Jej celem jest przedstawienie powierzchni obiektów przestrzennych ...