Każda z rodzin MEP posiada parametr “Typ części”. Jest on niewidoczny z poziomu projektu, a zmiana jego wartości możliwa jest z poziomu edycji rodziny. Parametr ten jest jednym z kluczowych narzędzi do organizacji pracy, polegającej na modelowaniu instalacji.

Jak łatwo się domyślić “Typ części” przenosi informacje o typologii komponentu. Można go traktować jako filtr, ponieważ odpowiedzialny jest za pewnego rodzaju filtrowanie rodzin, mających spełniać podobne zadanie w projekcie. Jego funkcjonalność nie ogranicza się jednak tylko do tego.

Systemowa selekcja

Zasadniczo podczas pracy w Autodesk Revit wybór typu ograniczony jest tylko przez kategorię rodziny. Mając wymodelowaną ścianę bez problemu jesteśmy w stanie zamienić ją na dowolnie inny typ, przypisany do kategorii Ściany. Inaczej wygląda sprawa przy pracy z komponentami MEP. Jako przykład rozważmy kategorię Złączki kanału. W obrębie niej znaleźć możemy takie kształtki jak: kolano, trójnik, czwórnik, zaślepka itd. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy mając wymodelowaną rozległą instalację chcemy zmienić jedno z kolan. Dopóki kształtka nie jest połączona w instalację, możliwa jest zmiana na dowolnie inną Złączkę kanału. Co jednak, gdy element został już wpięty do instalacji? Tutaj z pomocą przychodzi nam oprogramowanie. Wybrany element może zostać zastąpiony jedynie elementem podobnym. Podobnym – znaczy posiadającym identycznie zdefiniowany “Typ części”.

Typ części Revit
Selekcja – “Typ części” w Autodesk Revit

Niestety program automatycznie nie wykrywa czy dana złączka powinna być kolanem czy trójnikiem. W dowolny sposób można zmienić przypisanie elementu w obrębie jego “Typu części”. Można – tylko po co?

Obliczenia

Drugą funkcjonalnością parametru jest powiązanie “Typu części” ze zdefiniowaną stratnością ciśnienia w komponencie. Autodesk Revit oferuje wykonanie obliczeń hydraulicznych. Program podczas obliczeń korzysta z baz danych Amerykańskiego Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (ASHRAE). Odpowiednio zdefiniowany “Typ części” pozwala w łatwy sposób wyznaczyć stratę ciśnienia w kształtce. Program automatycznie podaje nam wyselekcjonowaną listę charakterystycznych typów oraz dopasowanych do nich sposób obliczeń. Z poziomu projektu w łatwy sposób można wybrać sposób obliczeń, najbardziej zbliżony do założeń projektowych.

Obliczenia hydrauliczne - "Typ części"
Obliczenia hydrauliczne – “Typ części” w Autodesk Revit

Tags:

Zobacz podobne

Autodesk Design Review

Informacje ogólne O Autodesk Design Review 2013 mówi się mniej, niż być może powinno. ...

Narzędzie “Uzgodnij właściwości typów”

Wstęp Narzędzie “Uzgodnij właściwości typów” inaczej zwane “Dopasuj typ”, służy do uzgodnienia typów parametru źródłowego ...

Rodzina z komponentem zagnieżdżonym

Często używaną opcją w programie Autodesk Revit jest zagnieżdżanie rodzin. Korzystając z takiego zabiegu ...