Parametr „Typ części”

Każda z rodzin MEP posiada parametr „Typ części”. Jest on niewidoczny z poziomu projektu, a zmiana jego wartości możliwa jest z poziomu edycji rodziny. Parametr ten jest jednym z kluczowych narzędzi do organizacji pracy, polegającej na modelowaniu instalacji.

Jak łatwo się domyślić „Typ części” przenosi informacje o typologii komponentu. Można go traktować jako filtr, ponieważ odpowiedzialny jest za pewnego rodzaju filtrowanie rodzin, mających spełniać podobne zadanie w projekcie. Jego funkcjonalność nie ogranicza się jednak tylko do tego.

Systemowa selekcja

Zasadniczo podczas pracy w Autodesk Revit wybór typu ograniczony jest tylko przez kategorię rodziny. Mając wymodelowaną ścianę bez problemu jesteśmy w stanie zamienić ją na dowolnie inny typ, przypisany do kategorii Ściany. Inaczej wygląda sprawa przy pracy z komponentami MEP. Jako przykład rozważmy kategorię Złączki kanału. W obrębie niej znaleźć możemy takie kształtki jak: kolano, trójnik, czwórnik, zaślepka itd. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy mając wymodelowaną rozległą instalację chcemy zmienić jedno z kolan. Dopóki kształtka nie jest połączona w instalację, możliwa jest zmiana na dowolnie inną Złączkę kanału. Co jednak, gdy element został już wpięty do instalacji? Tutaj z pomocą przychodzi nam oprogramowanie. Wybrany element może zostać zastąpiony jedynie elementem podobnym. Podobnym – znaczy posiadającym identycznie zdefiniowany „Typ części”.

Typ części Revit
Selekcja – „Typ części” w Autodesk Revit

Niestety program automatycznie nie wykrywa czy dana złączka powinna być kolanem czy trójnikiem. W dowolny sposób można zmienić przypisanie elementu w obrębie jego „Typu części”. Można – tylko po co?

Obliczenia

Drugą funkcjonalnością parametru jest powiązanie „Typu części” ze zdefiniowaną stratnością ciśnienia w komponencie. Autodesk Revit oferuje wykonanie obliczeń hydraulicznych. Program podczas obliczeń korzysta z baz danych Amerykańskiego Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (ASHRAE). Odpowiednio zdefiniowany „Typ części” pozwala w łatwy sposób wyznaczyć stratę ciśnienia w kształtce. Program automatycznie podaje nam wyselekcjonowaną listę charakterystycznych typów oraz dopasowanych do nich sposób obliczeń. Z poziomu projektu w łatwy sposób można wybrać sposób obliczeń, najbardziej zbliżony do założeń projektowych.

Obliczenia hydrauliczne - "Typ części"
Obliczenia hydrauliczne – „Typ części” w Autodesk Revit

Tags:

Zobacz podobne

Update Autodesk Revit 2018.1

Najnowsza wersja Revit 2018.1 jest już dostępna Revit 2018.1 jest dostępny na kontach Autodesk dla wszystkich subskrybentów ...

Błędy w Autodesk Revit #1

Revitowe absurdy #1

Nie istnieje oprogramowanie idealne. Proporcjonalnie do czasu pracy w programie rośnie liczba zagadnień trudnych, a czasem i niemożliwych, do opracowania. ...

Połączenia, a współdzielenie pracy

Wstęp Każdy kto pracuje z podłączonymi modelami zna okno do ich administrowania. W tym miejscu znajduje się ...