Opcje sterowania wyborem elementów w Autodesk Revit

Czasami zaznaczenie elementów w oprogramowaniu Autodesk Revit jest niemożliwe. Zwykle przyczyną jest włączenie jednej z kilku wymienionych poniżej funkcji.  Wszystkie opisane narzędzia pozwalają i bezpośrednio wpływają na sterowanie „elementami dostępnymi do wyboru” oraz ich zachowaniem.

Zadania

Podczas współdzielonej pracy dobrą praktyką jest wykorzystywanie funkcjonalności zadań. Wspierają utrzymanie porządku w projekcie, poprzez możliwość przypisania elementów konkretnemu użytkownikowi. Dodatkowo pozwalają na zablokowanie edycji komponentów wybranego zadania nieuprawnionym do tego osobom. W tym celu należy skorzystać z funkcji „niedostępne do edycji”. Narzędzie jest dostępne w panelu „Współpracuj” -> „Zadania”. Aby dezaktywować funkcjonalność należy odznaczyć pole wyboru „Tylko do edycji” znajdujące się w prawym dolnym rogu paska stanu.

Warianty

W projektach, bazujących na funkcjonalności wariantów, możliwe jest „zamrożenie” komponentów wybranego wariantu. Podczas wyboru”modelu głównego” jako „opcji aktywnego projektu”, program pozwala na wyłączenia możliwości wyboru wariantowych elementów. W celu dezaktywacji należy odznaczyć pole wyboru „Wyklucz warianty”. Podczas pracy na wybranym wariancie, funkcjonalność jest podobna.  Składowe innych wariantów, można wybrać po odznaczeniu opcji „Tylko aktywne”.

Narzędzia paska stanu:

Ograniczyć możliwość zaznaczania elementów można również przy pomocy narzędzi paska stanu, które dostępne są również po rozwinięciu funkcji „Wybierz”, w panelu „Zmień”.

Wybór elementów Autodesk Revit

 •  Połączenia
  Narzędzie „Wybierz połączenia” pozwala na wybór plików podłączonych i ich elementów. Wyłączenie funkcji skutkuje brakiem możliwości ich zaznaczenia. 
 •  Podrys
  Wyłączona funkcjonalność „Wybierz elementy podrysu” powoduje, że elementy aktywnego podrysu są niemożliwe do wyboru.
 •  Płaszczyzna
  Narzędzie „wybierz elementy według płaszczyzny” pozwala na wybór elementu poprzez kliknięcie w dowolnym miejscu jego widocznej płaszczyzny. Jego wyłączenie sprawia, że zaznaczanie komponentu będzie możliwe tylko z pozycji kliknięcia jednej z krawędzi. Funkcja nie znajduje zastosowania gdy jest włączony styl wizualny widoku: „Model krawędziowy”.
 •  Pinezka
  Na ograniczenie ilość komponentów dostępnych do wyboru pozwala również funkcja „Wybierz elementy przypięte”. 

Efektywna praca w Autodesk Revit wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na zestaw narzędzi, które decydują o wyborze elementów. Ograniczenie możliwości wyboru zmniejszy częstotliwość przypadkowych usunięć komponentów w modelu oraz związanych z tym konsekwencji. 

 

 

 

Tags:

Zobacz podobne

Worksets, czyli Zadania w Autodesk Revit

Słowem wstępu Idea współdzielenia projektu jest niezwykle przydatna przy współpracy zespołu. Program Autodesk Revit ...

Typ części Autodesk Revit

Parametr „Typ części”

Każda z rodzin MEP posiada parametr „Typ części”. Jest on niewidoczny z poziomu projektu, a zmiana jego wartości możliwa ...

Zaokrąglenia w Revicie …

W ostatnim czasie wiele osób zgłaszało problemy z zaokrągleniem w Revicie, a dokładniej z zaokrągleniem sum. Przyjrzyjmy się zatem ...