Opcje sterowania wyborem elementów w Autodesk Revit

Czasami zaznaczenie elementów w oprogramowaniu Autodesk Revit jest niemożliwe. Zwykle przyczyną jest włączenie jednej z kilku wymienionych poniżej funkcji.  Wszystkie opisane narzędzia pozwalają i bezpośrednio wpływają na sterowanie “elementami dostępnymi do wyboru” oraz ich zachowaniem.

Zadania

Podczas współdzielonej pracy dobrą praktyką jest wykorzystywanie funkcjonalności zadań. Wspierają utrzymanie porządku w projekcie, poprzez możliwość przypisania elementów konkretnemu użytkownikowi. Dodatkowo pozwalają na zablokowanie edycji komponentów wybranego zadania nieuprawnionym do tego osobom. W tym celu należy skorzystać z funkcji “niedostępne do edycji”. Narzędzie jest dostępne w panelu “Współpracuj” -> “Zadania”. Aby dezaktywować funkcjonalność należy odznaczyć pole wyboru “Tylko do edycji” znajdujące się w prawym dolnym rogu paska stanu.

Warianty

W projektach, bazujących na funkcjonalności wariantów, możliwe jest “zamrożenie” komponentów wybranego wariantu. Podczas wyboru”modelu głównego” jako “opcji aktywnego projektu”, program pozwala na wyłączenia możliwości wyboru wariantowych elementów. W celu dezaktywacji należy odznaczyć pole wyboru “Wyklucz warianty”. Podczas pracy na wybranym wariancie, funkcjonalność jest podobna.  Składowe innych wariantów, można wybrać po odznaczeniu opcji “Tylko aktywne”.

Narzędzia paska stanu:

Ograniczyć możliwość zaznaczania elementów można również przy pomocy narzędzi paska stanu, które dostępne są również po rozwinięciu funkcji “Wybierz”, w panelu “Zmień”.

Wybór elementów Autodesk Revit

 •  Połączenia
  Narzędzie “Wybierz połączenia” pozwala na wybór plików podłączonych i ich elementów. Wyłączenie funkcji skutkuje brakiem możliwości ich zaznaczenia. 
 •  Podrys
  Wyłączona funkcjonalność “Wybierz elementy podrysu” powoduje, że elementy aktywnego podrysu są niemożliwe do wyboru.
 •  Płaszczyzna
  Narzędzie “wybierz elementy według płaszczyzny” pozwala na wybór elementu poprzez kliknięcie w dowolnym miejscu jego widocznej płaszczyzny. Jego wyłączenie sprawia, że zaznaczanie komponentu będzie możliwe tylko z pozycji kliknięcia jednej z krawędzi. Funkcja nie znajduje zastosowania gdy jest włączony styl wizualny widoku: “Model krawędziowy”.
 •  Pinezka
  Na ograniczenie ilość komponentów dostępnych do wyboru pozwala również funkcja “Wybierz elementy przypięte”. 

Efektywna praca w Autodesk Revit wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na zestaw narzędzi, które decydują o wyborze elementów. Ograniczenie możliwości wyboru zmniejszy częstotliwość przypadkowych usunięć komponentów w modelu oraz związanych z tym konsekwencji. 

 

 

Tags:

Zobacz podobne

Dynamo_II

Filtrowanie list w Dynamo

Praca przy użyciu oprogramowania Dynamo w dużej mierze opiera się na odpowiednich działaniach przeprowadzanych ...

Parametryzowanie wymiarów elementu

Parametry Parametry umożliwiają sterowanie wartościami konkretnej zmiennej komponentu, przykładowo mogą być to wymiary, materiały ...

Właściwości widoku tymczasowego

Właściwości widoku tymczasowego

Wstęp Podczas pracy nad wielobranżowym projektem często pojawia się nagła potrzeba zmiany sposobu prezentacji ...