Opcje sterowania wyborem elementów w Autodesk Revit

Czasami zaznaczenie elementów w oprogramowaniu Autodesk Revit jest niemożliwe. Zwykle przyczyną jest włączenie jednej z kilku wymienionych poniżej funkcji.  Wszystkie opisane narzędzia pozwalają i bezpośrednio wpływają na sterowanie “elementami dostępnymi do wyboru” oraz ich zachowaniem.

Zadania

Podczas współdzielonej pracy dobrą praktyką jest wykorzystywanie funkcjonalności zadań. Wspierają utrzymanie porządku w projekcie, poprzez możliwość przypisania elementów konkretnemu użytkownikowi. Dodatkowo pozwalają na zablokowanie edycji komponentów wybranego zadania nieuprawnionym do tego osobom. W tym celu należy skorzystać z funkcji “niedostępne do edycji”. Narzędzie jest dostępne w panelu “Współpracuj” -> “Zadania”. Aby dezaktywować funkcjonalność należy odznaczyć pole wyboru “Tylko do edycji” znajdujące się w prawym dolnym rogu paska stanu.

Warianty

W projektach, bazujących na funkcjonalności wariantów, możliwe jest “zamrożenie” komponentów wybranego wariantu. Podczas wyboru”modelu głównego” jako “opcji aktywnego projektu”, program pozwala na wyłączenia możliwości wyboru wariantowych elementów. W celu dezaktywacji należy odznaczyć pole wyboru “Wyklucz warianty”. Podczas pracy na wybranym wariancie, funkcjonalność jest podobna.  Składowe innych wariantów, można wybrać po odznaczeniu opcji “Tylko aktywne”.

Narzędzia paska stanu:

Ograniczyć możliwość zaznaczania elementów można również przy pomocy narzędzi paska stanu, które dostępne są również po rozwinięciu funkcji “Wybierz”, w panelu “Zmień”.

Wybór elementów Autodesk Revit

 •  Połączenia
  Narzędzie “Wybierz połączenia” pozwala na wybór plików podłączonych i ich elementów. Wyłączenie funkcji skutkuje brakiem możliwości ich zaznaczenia. 
 •  Podrys
  Wyłączona funkcjonalność “Wybierz elementy podrysu” powoduje, że elementy aktywnego podrysu są niemożliwe do wyboru.
 •  Płaszczyzna
  Narzędzie “wybierz elementy według płaszczyzny” pozwala na wybór elementu poprzez kliknięcie w dowolnym miejscu jego widocznej płaszczyzny. Jego wyłączenie sprawia, że zaznaczanie komponentu będzie możliwe tylko z pozycji kliknięcia jednej z krawędzi. Funkcja nie znajduje zastosowania gdy jest włączony styl wizualny widoku: “Model krawędziowy”.
 •  Pinezka
  Na ograniczenie ilość komponentów dostępnych do wyboru pozwala również funkcja “Wybierz elementy przypięte”. 

Efektywna praca w Autodesk Revit wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na zestaw narzędzi, które decydują o wyborze elementów. Ograniczenie możliwości wyboru zmniejszy częstotliwość przypadkowych usunięć komponentów w modelu oraz związanych z tym konsekwencji. 

 

 

 

Tags:

Zobacz podobne

10# wskazówek ułatwiających pracę w Autodesk Revit vol.1

Wielu użytkowników zaczynając pracę w Revicie posiada przyzwyczajenia z programów 2D lub innych nieparametrycznych aplikacji do modelowania. ...

Update Revit 2017.2

Uaktualnienie Revit 2017.2 Na przestrzeni ostatnich lat oprogramowanie Revit rozwija się w zaskakującym tempie. Średnio co ...

5# zasad korzystania z pliku *.dwg w Autodesk Revit

Wstęp Przenoszenie danych projektowych pomiędzy AutoCADem a Revitem jest możliwe, jednak korzystanie z tego typu zabiegu ...