Narzędzie „Poręcz”

Do nowości funkcjonalnych aktualizacji oprogramowania Autodesk Revit 2017 należy udoskonalenie narzędzia „Poręcz”. Dzięki dodatkowym opcjom, można użyć narzędzia do budowania ogrodzenia. Do tej pory było dostępne w bardzo ograniczonym zakresie. Dla przykładu, nie istniała opcja dopasowania balustrady do powierzchni pochyłej lub stworzenia tarasowo montowanego ogrodzenia na spadku.

Nachylenie do powierzchni ścieżki ogrodzenia reguluje prosta komenda – wystarczy wybrać dla danej balustrady/ogrodzenia powierzchnię nadrzędną. W przypadku ogrodzeń producenci proponują jednak często tzw. rozwiązanie schodkowe zamiast pochyłego. Polega to na tarasowym ułożeniu segmentów ogrodzenia, położonych na różnych wysokościach, dopasowanych do rzeźby terenu.

Działanie

Aby uzyskać taki efekt w Revicie, ścieżkę ogrodzenia należy podzielić na równe odległości odpowiadające długości wzoru ogrodzenia. Jeśli jej nie znamy, bo korzystamy z gotowego, pobranego wzoru, długość ścieżki powtarzalnej można sprawdzić wchodząc w Edycję Typu > Edycję położenia tralki.

Po podzieleniu ścieżki na równe odcinki, każdy z nich należy zaznaczyć i wybrać z listy Nachylenie: Płaski lub Nachylony, w zależności od tego jak skonstruowano wzór ogrodzenia, zmienić Korekcję wysokości na Użytkownika i wpisać interesującą nas wysokość. Należy pamiętać, że każdemu z odcinków – nawet temu na poziomie wyjściowym 0.0 – przypisujemy Korekcję wysokości.

 

Wskazówki

Aby elementy składowe segmentów ułożyły się poprawnie względem siebie, konieczne jest mocne związanie istniejących tralek, elementów poziomych czy gotowych paneli balustrady. Jeśli chce się tego uniknąć, można pobrać gotowe wzory ogrodzeń i skopiować do swojego projektu.

W przypadku określania własnego wzoru, wykorzystującego stworzone przez siebie rodziny (panel balustrady, słupki, tralki), należy przypisać ich podstawę do poziomu np. pierwszej tralki, uwzględniając odsunięcie, jeśli jest konieczne lub stworzyć rodzinę autonomiczną – która samodzielnie obiera jedną, konkretną pozycję w przestrzeni (np. 8 cm nad daną płaszczyzną).

Tags:

Zobacz podobne

Programowanie wizualne, czyli rzut oka na Dynamo

Każdy projekt bazuje na konkretnych wymogach i ustaleniach, określających geometrię czy funkcjonalność. Dostosowując się do wymagań inwestora, przepisów ...

Eksport do dwg

Rodziny zagnieżdżone w eksporcie do *dwg

Dlaczego warto opracować własny standard? Eksport widoków i arkuszy z Autodesk Revit do formatu *.dwg nadal jest ...

Przestrzenie w Autodesk Revit

O tym jak potężnym programem jest Revit nie trzeba nikogo uświadamiać. Wychodząc na przeciw projektantom instalacji Autodesk ...