Narzędzie Profil Cięcia

Detalowanie

Uszczegółowienie dokumentacji w oprogramowaniu Revit bardzo często przysparza wiele kłopotów. Przyczyną może być brak znajomości dostępnych nam narzędzi. Tworzenie detali możemy realizować przy pomocy płaskich elementów lub rozbudowanych bibliotek 3D. Do tych pierwszych możemy zaliczyć: komponenty szczegółu, rysunki dwg czy narzędzia z panelu „Szczegół” użyte w widoku kreślarskim. W wielu przypadkach metoda detalowania przy pomocy płaskich elementów jest szybsza, a dodatkowo mamy większa kontrolę nad dokumentacją. Z kolei użycie rozbudowanych rodzin pozwala nam na uzyskanie detalu 3D, widocznego w całej dokumentacji również zestawieniach. Wybór metody zależy od posiadanego czasu oraz ilości wystąpień konkretnego rozwiązania w projekcie. Dzisiaj chciałbym pokazać narzędzie, które można sklasyfikować gdzieś po środku, tzn. korzysta z geometrii 3D, natomiast efekt jest widoczny tylko w konkretnym widoku (podobnie jak w przypadku narzędzi 2D).

Narzędzie „Profil Cięcia” jest bardzo pomocne w przypadku, kiedy nie jesteśmy stanie dociąć lub połączyć ze sobą dwóch geometrii o różnych kategoriach. Typowym przykładem może być spocznik oraz ściana.

 

Działanie narzędzia

1. Kliknij kolejno Widok > panel Grafika > Profil cięcia

2. Na pasku opcji, dla parametru Edytuj, wybierz albo opcję Powierzchnia (aby edytować całą obwiednię wokół powierzchni), albo Obwiednia między powierzchniami (aby edytować linię obwiedni między powierzchniami).

3. Przesuń wskaźnik myszy na element w widoku, na przykład nad ścianą złożoną.

4. W zależności od wybranego elementu opcji Edycja wyróżniana jest prawidłowa płaszczyzna cięcia lub linia obwiedni. Kliknij wyróżnioną powierzchnię cięcia lub obwiednię, aby ją wybrać i przejść do trybu szkicu.

5. Naszkicuj obszar, który ma zostać dodany do wyboru lub z niego usunięty. Użyj sekwencji linii, która zaczyna się i kończy na tej samej linii obwiedni.Nie możesz narysować konturu lub przeciąć linii rozpoczęcia obwiedni. Gdy używana jest opcja Obwiednia między powierzchniami, można szkicować nad innymi obwiedniami powierzchni. Strzałka kontrolki jest wyświetlana na pierwszej szkicowanej linii. Wskazuje ona w kierunku fragmentu, który pozostanie po edycji. Kliknij strzałkę kontrolki, aby zmienić jej kierunek.

6. Po zakończeniu edycji kliknij opcję „Zakończ tryb edycji”.
 
 

 

Źródło: http://help.autodesk.com

Tags:

Zobacz podobne

Przestrzenie w Autodesk Revit

O tym jak potężnym programem jest Revit nie trzeba nikogo uświadamiać. Wychodząc na przeciw projektantom instalacji Autodesk ...

Rola łącznika w Autodesk Revit

Rola Łącznika w rodzinach MEP

Wśród rodzin Autodesk Revit znajdziemy wiele komponentów, które można przypisać do zbioru elementów wyposażenia MEP (Mechanical, ...

Lookup Table, czyli tabela przeglądowa

Oprogramowanie Autodesk Revit umożliwia kilka sposobów sterowania wartościami zmiennej. Zaliczyć do nich można przypisanie konkretnej ...