BIM n-D

Ze względu na rosnącą łatwość tworzenia modeli BIM i eksportowania potrzebnej dokumentacji technicznej, porzucenie rysunków płaskich na rzecz zaawansowanej technologii jest kwestią czasu. Proces ten jest powszechny na całym świecie i coraz częściej spotykany także na polskim rynku projektowym.

BIM 3D

Oprogramowania BIM wykorzystuje się jednak w sposób ograniczony w stosunku do ich pełnych możliwości. Budowany przez projektanta model służy do szybszego opracowania dokumentacji budowlanej czy wykonawczej. Rzadko jednak model bierze udział w dalszych etapach procesu inwestycyjnego. W stosunku do pracy 2D to wciąż postęp, w stosunku do pracy 4D, 5D, 6D, 7D… już niekoniecznie.

Technologia BIM ewoluowała na przestrzeni czasu, a główne narzędzia projektowe wzbogacono licznymi dodatkami czy nakładkami. Umożliwia to zapisanie w modelu 3D jeszcze większej ilości informacji, a zatem przyspieszyć, ujednolicić i udoskonalić proces projektowy.

 

BIM 4D

Czerpiąc z filozoficznego pojęcia czasu jako czwartego wymiaru – BIM 4D umożliwia określenie realnego harmonogramu realizacji inwestycji. Kontrolę nad nią, przewidywanie zmian, wykrywanie ewentualnych konfliktów. Odnosi się bezpośrednio do planu przeprowadzenia budowy.

BIM 5D

Został stworzony z myślą o usprawnieniu pracy kosztorysantów jako narzędzie, które przypisze wartość ekonomiczną poszczególnym komponentom. Na podstawie ich zestawień wygeneruje szacunki, uwzględniające na bieżąco zmiany w projekcie.

BIM 6D

Jest w pewnym sensie rozwinięciem 4D, ponieważ już na etapie projektowym, na podstawie dostarczanych informacji (np. od producentów), można określić żywotność obiektu. Przewidywane utrzymanie i związane z nim koszty. BIM 6D jest także używane do analiz energetycznych i szacowania zapotrzebowania energetycznego budynku, nie tylko w fazie projektowej, ale także wczesnego użytkowania.

BIM 7D

Ze wszystkich opisanych tutaj wymiarów BIM, najbardziej wykraczający poza etap projektowy, a zawierający informacje o istniejącym już obiekcie jest BIM 7D. Narzędzie przydatne menadżerom przy procesie zarządzania obiektem na etapie jego eksploatacji. Uwzględnia m. in. stan obiektu, specyfikację techniczną, sprawuje pieczę nad harmonogramem konserwacji i przeglądów technicznych.

Dynamika charakteryzująca technologię BIM każe przypuszczać, że w przyszłości wykształcą się kolejne jej wymiary. Narzędzie takie otworzy przed projektantami nowe drogi – usprawniając podstawowe mechanizmy, umożliwi tworzenie coraz to bardziej złożonych koncepcji.

 

 

Tags:

Zobacz podobne

Skalowanie dokumentacji 2D w Autodesk Navisworks

Funkcjonalność Domyślnie, oprogramowanie Autodesk Navisworks było tworzone do pracy z modelem 3D. Jednak funkcjonalność oprogramowania pozwala ...

Dynamo_skratowanie

Skratowanie, czyli metody łączenia danych w Dynamo

Środowisko Dynamo posiada wiele możliwości kompilowania danych. Za tę funkcjonalność odpowiada między innymi własność ...

Platforma A360

Platforma A360

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów Autodesk stworzył platformę, ułatwiającą współpracę zespołom projektowym. A360 można śmiało ...