BIM n-D

Ze względu na rosnącą łatwość tworzenia modeli BIM i eksportowania potrzebnej dokumentacji technicznej, porzucenie rysunków płaskich na rzecz zaawansowanej technologii jest kwestią czasu. Proces ten jest powszechny na całym świecie i coraz częściej spotykany także na polskim rynku projektowym.

BIM 3D

Oprogramowania BIM wykorzystuje się jednak w sposób ograniczony w stosunku do ich pełnych możliwości. Budowany przez projektanta model służy do szybszego opracowania dokumentacji budowlanej czy wykonawczej. Rzadko jednak model bierze udział w dalszych etapach procesu inwestycyjnego. W stosunku do pracy 2D to wciąż postęp, w stosunku do pracy 4D, 5D, 6D, 7D… już niekoniecznie.

Technologia BIM ewoluowała na przestrzeni czasu, a główne narzędzia projektowe wzbogacono licznymi dodatkami czy nakładkami. Umożliwia to zapisanie w modelu 3D jeszcze większej ilości informacji, a zatem przyspieszyć, ujednolicić i udoskonalić proces projektowy.

 

BIM 4D

Czerpiąc z filozoficznego pojęcia czasu jako czwartego wymiaru – BIM 4D umożliwia określenie realnego harmonogramu realizacji inwestycji. Kontrolę nad nią, przewidywanie zmian, wykrywanie ewentualnych konfliktów. Odnosi się bezpośrednio do planu przeprowadzenia budowy.

BIM 5D

Został stworzony z myślą o usprawnieniu pracy kosztorysantów jako narzędzie, które przypisze wartość ekonomiczną poszczególnym komponentom. Na podstawie ich zestawień wygeneruje szacunki, uwzględniające na bieżąco zmiany w projekcie.

BIM 6D

Jest w pewnym sensie rozwinięciem 4D, ponieważ już na etapie projektowym, na podstawie dostarczanych informacji (np. od producentów), można określić żywotność obiektu. Przewidywane utrzymanie i związane z nim koszty. BIM 6D jest także używane do analiz energetycznych i szacowania zapotrzebowania energetycznego budynku, nie tylko w fazie projektowej, ale także wczesnego użytkowania.

BIM 7D

Ze wszystkich opisanych tutaj wymiarów BIM, najbardziej wykraczający poza etap projektowy, a zawierający informacje o istniejącym już obiekcie jest BIM 7D. Narzędzie przydatne menadżerom przy procesie zarządzania obiektem na etapie jego eksploatacji. Uwzględnia m. in. stan obiektu, specyfikację techniczną, sprawuje pieczę nad harmonogramem konserwacji i przeglądów technicznych.

Dynamika charakteryzująca technologię BIM każe przypuszczać, że w przyszłości wykształcą się kolejne jej wymiary. Narzędzie takie otworzy przed projektantami nowe drogi – usprawniając podstawowe mechanizmy, umożliwi tworzenie coraz to bardziej złożonych koncepcji.

 

 

Tags:

Zobacz podobne

Atraktory

Atraktory w środowisku Dynamo

Programowanie wizualne w projektowaniu geometrii Wraz z postępem technologicznym wzrasta ludzka możliwość przekraczania pewnych granic. Coraz ...

Edycja typów i parametrów przy użyciu skrótów klawiszowych

Revit posiada wiele opcji i narzędzi, które można przypisać do skrótów klawiszowych. Tworzenie modeli BIM wiąże ...

Worksets, czyli Zadania w Autodesk Revit

Słowem wstępu Idea współdzielenia projektu jest niezwykle przydatna przy współpracy zespołu. Program Autodesk Revit ...