Monitorowanie/kopiowanie poziomów Autodesk Revit

Podczas pracy nad wielobranżowym projektem, specjaliści z różnych dziedzin stają przed problemem utrzymania spójności modelu oraz wzajemnej koordynacji. Sprawne monitorowanie zmian modelu pomaga w ograniczeniu błędów projektowych oraz czasochłonnych przeróbek. Program Autodesk Revit udostępnia kilka narzędzi ułatwiających koordynację projektu i zarządzanie zmianami.

Narzędzie Kopiuj/monitoruj

Korzystanie z narzędzia Kopiuj/monitoruj usprawnia informowanie o wprowadzonych zmianach. Śledzenie elementów może odnosić się zarówno do podłączonego modelu jak i występować w obrębie jednego projektu. Program Autodesk Revit umożliwia monitorowanie następujących elementów: poziomy, siatki, słupy (z wyjątkiem słupów pochyłych), ściany, stropy, otwory oraz osprzęt MEP.

Śledzenie poziomów w praktyce

Głównym celem narzędzia jest kontrola zmian w podłączonych projektach. Poziomy dowolnego projektu można skopiować, tworząc jednocześnie śledzenie zmian. Działanie ilustruje poniższy przykład.

 

 

O ustanowieniu śledzenia informuje nas ikona, wyświetlająca się po kliknięciu w skopiowany poziom. W przypadku przesunięcia lub zmiany monitorowanego elementu inne zespoły projektowe są o tym powiadamiane. W naszym projekcie wyświetla się również odpowiedni monit.

 

 

Opcje kopiowania

W oknie dialogowym kopiowania/monitorowania znajdziemy zakładki przypisane do różnych typów elementów, w tym również do poziomów. Przed wyborem elementów do skopiowania, warto dokonać edycji tych opcji. Przyjrzyjmy się jakie możliwości oferuje program.

W prosty sposób możemy uniemożliwić powielanie lub zmienić typ kopiowanych elementów. Wystarczy odszukać interesujący nas wiersz w kolumnie Pierwotny typ. Następnie w kolumnie Nowy typ, w tym samym wierszu, wybrać interesującą nas opcję. Z tego poziomu możliwe jest również określenie odsunięcia kopiowanego poziomu od oryginalnego, czy też dodanie do nazw przed- i przyrostka. Warte uwagi są również pola wyboru ponownego wykorzystania poziomów, gdzie możemy przesunąć poziomy z bieżącego projektu w miejsce poziomów o takich samych nazwach z projektu podłączonego.

Ostrzeżenia dotyczące śledzenia

Ważnym narzędziem, z którym należy się zapoznać i polubić jest Przegląd współrzędnych. To tutaj znajdziemy listę wszystkich ostrzeżeń o zmianach w monitorowanych elementach. Okno dialogowe pozwala nam na wykonanie wybranej akcji. Możemy odroczyć decyzję, zaakceptować różnicę lub przenieść element. Akceptacja różnicy nie zrywa zależności śledzenia, tylko nadpisuje do niej nowe położenie poziomu. Wybór działania ”Przenieś…” cofa wprowadzone modyfikacje do stanu sprzed zmiany połączenia monitorowania. Każde z działań możemy poprzeć komentarzem. Oczywiście, operacje mają wpływ wyłącznie na bieżący projekt i nie powodują one zmian w podłączonym modelu.

 

Podsumowanie

Narzędzia monitorowania w programie Autodesk Revit mogą stanowić potężne narzędzie do optymalizacji pracy. Odpowiednio używane pomogą w odpowiedniej organizacji i zarządzaniu projektem. Nie możemy jednak przesadzać z monitorowaniem każdego elementu, aby nie przysparzać niepotrzebnej pracy sobie i innym uczestnikom projektu.

Tags:

Zobacz podobne

Update Autodesk Revit 2018.1

Najnowsza wersja Revit 2018.1 jest już dostępna Revit 2018.1 jest dostępny na kontach Autodesk dla wszystkich subskrybentów ...

10# wskazówek ułatwiających pracę w Autodesk Revit vol.1

Wielu użytkowników zaczynając pracę w Revicie posiada przyzwyczajenia z programów 2D lub innych nieparametrycznych aplikacji do modelowania. ...

Łączenie parametrów w zestawieniu

Autodesk Revit coraz częściej jest używany jako narzędzie nie tyle projektowe, ile segregujące i grupujące dane. ...