Modyfikacja tekstury w programie Autodesk Revit

Prosta kontrola nad teksturami wyświetlanymi w Autodesk Revit jest możliwa, choć sam program nie podpowiada w jaki sposób to osiągnąć. Możemy je modyfikować poprzez obracanie, zmianę ich wielkości i wyrównanie do wybranych elementów modelu. Wystarczy zauważyć, że położenie tekstury na powierzchni danego elementu powiązane jest z kreskowaniem powierzchni. Poniżej prezentowana metoda pozwala na skuteczne wykorzystanie narzędzia w codziennej pracy.

"<yoastmark

Ściana pokryta tekstur
Ściana pokryta teksturą

Typ wzoru modelu

Kreskowanie z typem wzoru modelu (nie kreślenia) posiada następujące cechy:

  • możemy dostosować jego wielkość do rzeczywistych rozmiarów elementów (np. płytek), które pokryją daną powierzchnię. Aby to zrobić należy odpowiednio ustawić odstęp w linii podczas edycji kreskowania.
Typ wzoru modelu
  • Po pokryciu wzorem danej powierzchni (poprzez narzędzie Pomaluj lub wybranie materiału dla danego obiektu) – możemy ten wzór przesuwać lub obracać chwytając za element jego rysunku. Aby to zrobić należy skorzystać z klawisza Tab w celu wskazania odpowiedniego obiektu.

"Zmiana

Dostosowanie wielkości do wzoru kreskowania

Kolejnym krokiem będzie dopasowanie skali wzoru tekstury. Aby to zrobić należy w zakładce Wygląd wybrać obrazek, który będzie wyświetlał się na powierzchni materiału i uruchomić Edytor tekstur. Wielkość tekstury powinna odpowiadać odstępom między liniami ustawionymi w oknie Edycja właściwości wzoru – Model.

"Dostosowanie

Korekta umiejscowienia względem wzoru kreskowania

W razie potrzeby możemy przesunąć teksturę względem wzoru. Zrobimy to w oknie pojawiającym się po wybraniu Wyrównanie tekstur…

Umieszczenie kreskowania względem tekstury

Zastosowania

Ciekawym zastosowaniem tej metody oprócz tych nasuwających się od razu jest wyrównanie tekstury dla całej ściany budynku. Przykładowo, chcąc przedstawić nasz projektowany budynek w kontekście urbanistycznym możemy umieścić pełną teksturę ściany sąsiadującego budynku.

Należy dodać informację, że wzory kreskowania modelu działają z komendą Wyrównaj. Odpowiednie jej stosowanie na pewno przyśpieszy naszą pracę.

"Dostosowanie

Podsumowanie

Prawdopodobnie dla twórców oprogramowania Autodesk Revit poprawne wyświetlenie projektowanych elementów jest ważniejsze od estetycznej reprezentacji graficznej. Mimo to, sposób w jaki w tej chwili da się to osiągnąć ma pewne niedoskonałości. Po dodatkową dawkę wiedzy dotyczącej modyfikowania tekstur w Revit zapraszamy tutaj.

Tags:

Zobacz podobne

export ifc_property sets

Efektywny eksport informacji z Autodesk Revit do formatu IFC

W poprzednim wpisie omawiającym zaawansowane narzędzia eksportu z oprogramowania Autodesk Revit do formatu IFC opisywaliśmy zalety wykorzystania ...

Łączenie parametrów w zestawieniu

Autodesk Revit coraz częściej jest używany jako narzędzie nie tyle projektowe, ile segregujące i grupujące dane. ...

Narzędzie „Uzgodnij właściwości typów”

Wstęp Narzędzie „Uzgodnij właściwości typów” inaczej zwane „Dopasuj typ”, służy do uzgodnienia typów parametru źródłowego ...