Lookup Table, czyli tabela przeglądowa

Oprogramowanie Autodesk Revit umożliwia kilka sposobów sterowania wartościami zmiennej. Zaliczyć do nich można przypisanie konkretnej wartości, użycie wzoru lub zależności z wykorzystaniem formatu warunkowego. Wspominaliśmy o nich TUTAJ. Jak jednak postąpić w przypadku, gdy opisanie wartości nie jest do końca jednoznaczne lub utworzenie odpowiedniej formuły może być problematyczne?

Pomocna tabela

Tabela przeglądowa jest bazą sformatowanych danych, którą możemy zagnieździć w rodzinie komponentu. Przy użyciu odpowiedniej formuły możliwe jest wykorzystanie zawartych w niej informacji do ustalania wartości parametru. Import oraz eksport tabel dostępny jest z poziomu edycji typów rodzin po wyborze polecenia „Zarządzaj tabelami”. W tym miejscu możliwe jest również usunięcie zbędnych tabel znajdujących się w rodzinie.

Tabela przeglądowa Revit
Tabela przeglądowa Revit

Uwaga na formatowanie

Aby użycie tabeli przeglądowej było możliwe konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na postać wzoru oraz danych w pliku zagnieżdżanym. Poprawnie zapisany wzór powinien mieć format:

size_lookup (Nazwa tabeli przeglądowej, „Kolumna do odczytu”, Brak danych, Odnośnik)

Przedstawiając zapis w bardziej zrozumiałej postaci:
Mówimy programowi, aby przejrzał załączoną tabelę (Nazwę tabeli wyszukiwania). Niech przeszuka wskazaną kolumnę (Kolumna do odczytu) i zwróci z niej wartość, która odpowiada wierszowi (Odnośnik). Jeśli nie ma dopasowania, niech zwróci wartość określoną dla braku odpowiednich danych (Brak danych). Oczywiście, formuł odnoszących się do tabeli przeglądowej można używać w kombinacji z wzorami i formatowaniem warunkowym. Odnośnikiem powinien tutaj być inny z parametrów, od którego wartości zależy parametr definiowany.

Tabela przeglądowa również musi być stworzona według określonych zasad. Pierwszą z nich jest format pliku, którym powinien zostać zapisany z rozszerzeniem .csv (rozdzielany przecinkami). Drugą ważną kwestią jest zapis danych w tabeli. Kolumny muszą odnosić się do definiowanych parametrów. Zgodnie z tym, w pierwszym wierszu kolumny musi znaleźć się informacja, zawierająca nazwę i typ parametru oraz jego jednostkę, rozdzielone podwójnym hashtagiem (##).

Praca z tabelą przeglądową

Możliwości tabeli przeglądowej najlepiej pokazać na przykładzie. Załóżmy sytuację, gdzie mamy dane dotyczące dwóch z wymiarów geometrii (A i B). Na ich podstawie konieczne jest przypisanie wartości tekstowej, informującej o wymiarach przekroju poprzecznego elementu (A x B). Zgodnie z założeniami w tabeli przeglądowej powinna znaleźć się kolumna z danymi do odczytu, którymi jest „Rozmiar”. Umieszczone również powinny zostać parametry, od których zależna jest wartość parametru odczytywanego.

Tabela przeglądowa CSV Revit
Tabela przeglądowa CSV Revit

Po imporcie tabeli do rodziny, wybrany parametr mogę opisać w postaci zależności odwołującej do tabeli przeglądowej. W tym przykładzie parametr „Rozmiar” ustalany jest na podstawie wartości parametrów wymiarów A i B. W przypadku braku zgodności z danymi z tabeli pojawi się informacja o braku danych.

Parametry Tabela przeglądowa Revit

W efekcie wraz ze zmianą któregoś z wymiarów uzależniających program automatycznie wyszukuje odpowiednich danych z wybranej kolumny.

Tabela przeglądowa Autodesk Revit
Tabela przeglądowa Autodesk Revit

Tags:

Zobacz podobne

Teksturowanie w Revicie

Definicja Według ogólnie przyjętej definicji teksturowanie to technika stosowana w grafice trójwymiarowej. Jej celem jest przedstawienie powierzchni obiektów przestrzennych ...

Monitorowanie/kopiowanie poziomów Autodesk Revit

Podczas pracy nad wielobranżowym projektem, specjaliści z różnych dziedzin stają przed problemem utrzymania spójności modelu oraz wzajemnej koordynacji. ...

BCF – BIM Collaboration Format

Wstęp Podczas procesu inwestycyjnego, komunikacja jest niezwykle ważną częścią przebiegu pracy. Zderzamy się z szeregiem ...