Łączenie parametrów w zestawieniu

Autodesk Revit coraz częściej jest używany jako narzędzie nie tyle projektowe, ile segregujące i grupujące dane. Prowadzi to do generowania ogromnych zestawień, które w jakiś sposób trzeba organizować. Wraz z pojawieniem się wersji 2017, mamy możliwość wyświetlania w jednej komórce zestawienia wielu parametrów. Zobaczmy jak narzędzie działa w praktyce.

 

Zestawienie

Na potrzeby prezentacji funkcjonalności tworzymy proste zestawienie kategorii: Ściany.

Do pola zestawienia dodaję trzy standardowe parametry: Objętość, Szerokość oraz Długość

 

Łączenie parametrów

Aby połączyć parametry w pojedynczym polu należy kliknąć przycisk –> “Połącz Parametry”. Następnie w oknie dialogowym wybieramy parametry, które chcemy połączyć.

 

 

Połączony parametr nazywam “Wysokość”. Dodane parametry możemy uzupełnić o przedrostek, przyrostek oraz separator. W dolnej części okna pojawia się podgląd wartości, co jest szczególnie przydatne w kontekście dodawania “spacji” jako separatora.

W polach zestawienia pojawia się połączony parametr, który możemy dowolnie edytować.

 

 

Podsumowanie

Obecnie, co raz więcej producentów udostępnia gotowe zestawienia. Zawierają one zdefiniowane formuły oraz parametry współdzielone. Jednak bardzo często ich nadmiar uniemożliwia płynną pracę. Dlatego możliwość umieszczenia kilku parametrów w jednym polu jest na pewno bardzo dużym ułatwieniem w organizacji zestawienia. Nie można jednak pominąć następujących faktów:

  • Ponieważ połączone parametry nie są przypisane do kategorii, nie mogą być wielokrotnie używane. Aby użyć połączonego parametru w innym zestawieniu, należy go ponownie zdefiniować.
  • Połączone parametry nie mogą być używane jako filtr lub kryteria sortowania/grupowania.
  • Wartości połączonych parametrów w zestawieniach są tylko do odczytu.

 

Źródło: http://help.autodesk.com

Tags:

Zobacz podobne

Podrysy i półcienie

W wielu przypadkach zakres widoczności widoku jest niewystarczający do wygenerowania kompletnej dokumentacji. Typowym przykładem jest potrzeba ...

Rola łącznika w Autodesk Revit

Rola Łącznika w rodzinach MEP

Wśród rodzin Autodesk Revit znajdziemy wiele komponentów, które można przypisać do zbioru elementów wyposażenia MEP (Mechanical, ...

n-BIM

BIM n-D Ze względu na rosnącą łatwość tworzenia modeli BIM i eksportowania potrzebnej dokumentacji technicznej, porzucenie rysunków ...