Hierarchia nadpisań graficznych

Wstęp

Generując dokumentację w Autodesk Revit stajemy przed koniecznością użycia nadpisań graficznych. Problem pojawia się gdy zmienimy ustawienia w kilku miejscach w programie. Nieświadome użycie kilku nadpisań powoduje chaos oraz brak zamierzonego rezultatu graficznego. Dlatego dobrze jest posiadać świadomość istnienia poniższej hierarchii.

 

Hierarchia

Możliwości nadpisań graficznych są bardzo rozbudowane. Zmieniać graficznie elementy możemy według: widoku, kategorii, filtra, samego elementu czy linii.  Narzędzia nadpisania spotykamy w różnych miejscach, ale różnić się będą przede wszystkim miejscem w hierarchii nadpisań.

Poniżej przykładowa lista typowych nadpisań graficznych wraz z ich zobrazowaniem (10-1):

 

10. Style obiektów projektu

(Widok-> Nadpisania/Grafika-> Style obiektów lub Widok-> Style obiektów)

Hierarchia_nadpisań_graficznych_Style_obiektów
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Style_obiektów
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Style_obiektów
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Style_obiektów

 

9. Nadpisania widoczności/grafiki (Skrót VV)-> Linie rzutowania/cięcia
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Linie_rzutowania/cięcia
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Linie_rzutowania/cięcia
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Linie_rzutowania/cięcia
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Linie_rzutowania/cięcia

 

8. Nadpisania widoczności/grafiki-> Nadpisz warstwy nadrzędne-> Style linii cięcia
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Style_linii_cięcia
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Style_linii_cięcia
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Style_linii_cięcia
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Style_linii_cięcia
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Style_linii_cięcia
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Style_linii_cięcia

 

7. Etapy nadpisania grafiki

(Zarządzaj-> Etapy-> Nadpisania grafiki)

Hierarchia_nadpisań_graficznych_Etapy
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Etapy
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Etapy
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Etapy

 

6. Głębokość widoku- <poza> system linii

(Aby modyfikować linię: Zarządzaj-> Dodatkowe ustawienia-> Style linii)

Hierarchia_nadpisań_graficznych_Głębokość_widoku
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Głębokość_widoku

(Przeglądarka projektu-> Zakres widoku: Edytuj…-> Głębokość widoku)

Hierarchia_nadpisań_graficznych_Głębokość_widoku
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Głębokość_widoku
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Głębokość_widoku
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Głębokość_widoku

 

5. Filtry widoku

(Widok-> Nadpisania/Grafika (lub VV)-> Filtry)

Hierarchia_nadpisań_graficznych_Filtry_widoku
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Filtry_widoku
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Filtry_widoku
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Filtry_widoku

 

4. Nadpisz grafikę w widoku-> Według elementu

(PPM (Prawy przycisk myszy)-> Nadpisz elementy graficzne w widoku-> Według elementu)

Hierarchia_nadpisań_graficznych_Nadpisania_wg_elementu
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Nadpisania_wg_elementu
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Nadpisania_wg_elementu
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Nadpisania_wg_elementu
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Nadpisania_wg_elementu
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Nadpisania_wg_elementu

 

3. Opcje wyświetlania grafiki-> Kontury

(Aby dodać nową linie: Zarządzaj-> Dodatkowe ustawienia-> Style linii)

Hierarchia_nadpisań_graficznych_Kontury
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Kontury
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Kontury
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Kontury
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Kontury
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Kontury

 

2. Nadpisz grafikę w widoku-> Przez element-> Półcień

(PPM-> Nadpisz elementy graficzne w widoku-> Według elementu-> Półcień)

Hierarchia_nadpisań_graficznych_Półcień
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Półcień
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Półcień
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Półcień

 

1. Narzędzie Edycja linii

(Zmień-> ikona edycji linii)

Hierarchia_nadpisań_graficznych_Edycja_linii
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Edycja_linii
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Edycja_linii
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Edycja_linii

 

Oczywiście powyższa lista nie ma wszystkich możliwych wariantów hierarchii nadpisań graficznych. Daje nam jednak możliwość usystematyzowania funkcjonalności nadpisań jaką oferuje nam Revit.

 

Podsumowanie

Wobec trudności modelowania, nadpisania graficzne nie wydają się być skomplikowanym tematem, potrafią być jednak bardzo irytujące. Szczególną uwagę należy zwrócić na konieczność bycia konsekwentnym w ich stosowaniu. Przyjęcie konkretnego schematu nadpisań oraz świadomość hierarchii ułatwi administrację projektu. Dotyczy to nie tylko BIM menadżera, ale również projektanta, który przecież spędza najwięcej godzin nad projektem.

Źródła:

http://help.autodesk.com/view/RVT/2018/PLK/?guid=GUID-67D3D6DB-E78D-4711-B9C3-4D30F1C22205

Tags:

Zobacz podobne

Modyfikacja tekstury w programie Autodesk Revit

Modyfikacja tekstury w programie Autodesk Revit

Prosta kontrola nad teksturami wyświetlanymi w Autodesk Revit jest możliwa, choć sam program nie podpowiada w jaki sposób ...

Eksport do dwg

Rodziny zagnieżdżone w eksporcie do *dwg

Dlaczego warto opracować własny standard? Eksport widoków i arkuszy z Autodesk Revit do formatu *.dwg nadal jest ...

Podrysy i półcienie

W wielu przypadkach zakres widoczności widoku jest niewystarczający do wygenerowania kompletnej dokumentacji. Typowym przykładem jest potrzeba ...