Hierarchia nadpisań graficznych

Wstęp

Generując dokumentację w Autodesk Revit stajemy przed koniecznością użycia nadpisań graficznych. Problem pojawia się gdy zmienimy ustawienia w kilku miejscach w programie. Nieświadome użycie kilku nadpisań powoduje chaos oraz brak zamierzonego rezultatu graficznego. Dlatego dobrze jest posiadać świadomość istnienia poniższej hierarchii.

 

Hierarchia

Możliwości nadpisań graficznych są bardzo rozbudowane. Zmieniać graficznie elementy możemy według: widoku, kategorii, filtra, samego elementu czy linii.  Narzędzia nadpisania spotykamy w różnych miejscach, ale różnić się będą przede wszystkim miejscem w hierarchii nadpisań.

Poniżej przykładowa lista typowych nadpisań graficznych wraz z ich zobrazowaniem (10-1):

 

10. Style obiektów projektu

(Widok-> Nadpisania/Grafika-> Style obiektów lub Widok-> Style obiektów)

Hierarchia_nadpisań_graficznych_Style_obiektów
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Style_obiektów
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Style_obiektów
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Style_obiektów

 

9. Nadpisania widoczności/grafiki (Skrót VV)-> Linie rzutowania/cięcia
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Linie_rzutowania/cięcia
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Linie_rzutowania/cięcia
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Linie_rzutowania/cięcia
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Linie_rzutowania/cięcia

 

8. Nadpisania widoczności/grafiki-> Nadpisz warstwy nadrzędne-> Style linii cięcia
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Style_linii_cięcia
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Style_linii_cięcia
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Style_linii_cięcia
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Style_linii_cięcia
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Style_linii_cięcia
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Style_linii_cięcia

 

7. Etapy nadpisania grafiki

(Zarządzaj-> Etapy-> Nadpisania grafiki)

Hierarchia_nadpisań_graficznych_Etapy
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Etapy
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Etapy
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Etapy

 

6. Głębokość widoku- <poza> system linii

(Aby modyfikować linię: Zarządzaj-> Dodatkowe ustawienia-> Style linii)

Hierarchia_nadpisań_graficznych_Głębokość_widoku
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Głębokość_widoku

(Przeglądarka projektu-> Zakres widoku: Edytuj…-> Głębokość widoku)

Hierarchia_nadpisań_graficznych_Głębokość_widoku
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Głębokość_widoku
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Głębokość_widoku
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Głębokość_widoku

 

5. Filtry widoku

(Widok-> Nadpisania/Grafika (lub VV)-> Filtry)

Hierarchia_nadpisań_graficznych_Filtry_widoku
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Filtry_widoku
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Filtry_widoku
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Filtry_widoku

 

4. Nadpisz grafikę w widoku-> Według elementu

(PPM (Prawy przycisk myszy)-> Nadpisz elementy graficzne w widoku-> Według elementu)

Hierarchia_nadpisań_graficznych_Nadpisania_wg_elementu
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Nadpisania_wg_elementu
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Nadpisania_wg_elementu
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Nadpisania_wg_elementu
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Nadpisania_wg_elementu
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Nadpisania_wg_elementu

 

3. Opcje wyświetlania grafiki-> Kontury

(Aby dodać nową linie: Zarządzaj-> Dodatkowe ustawienia-> Style linii)

Hierarchia_nadpisań_graficznych_Kontury
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Kontury
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Kontury
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Kontury
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Kontury
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Kontury

 

2. Nadpisz grafikę w widoku-> Przez element-> Półcień

(PPM-> Nadpisz elementy graficzne w widoku-> Według elementu-> Półcień)

Hierarchia_nadpisań_graficznych_Półcień
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Półcień
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Półcień
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Półcień

 

1. Narzędzie Edycja linii

(Zmień-> ikona edycji linii)

Hierarchia_nadpisań_graficznych_Edycja_linii
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Edycja_linii
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Edycja_linii
Hierarchia_nadpisań_graficznych_Edycja_linii

 

Oczywiście powyższa lista nie ma wszystkich możliwych wariantów hierarchii nadpisań graficznych. Daje nam jednak możliwość usystematyzowania funkcjonalności nadpisań jaką oferuje nam Revit.

 

Podsumowanie

Wobec trudności modelowania, nadpisania graficzne nie wydają się być skomplikowanym tematem, potrafią być jednak bardzo irytujące. Szczególną uwagę należy zwrócić na konieczność bycia konsekwentnym w ich stosowaniu. Przyjęcie konkretnego schematu nadpisań oraz świadomość hierarchii ułatwi administrację projektu. Dotyczy to nie tylko BIM menadżera, ale również projektanta, który przecież spędza najwięcej godzin nad projektem.

Źródła:

http://help.autodesk.com/view/RVT/2018/PLK/?guid=GUID-67D3D6DB-E78D-4711-B9C3-4D30F1C22205

Tags:

Zobacz podobne

BEP & EIR

Czym jest BIM Execution Plan, (BEP)? BEP często nazywany również BxP jest dokumentem przygotowanym ...

LOD w środowisku BIM

Każdy z uczestników inwestycji ma inne priorytety oraz wymagania dotyczące konkretnych elementów projektu. Zdefiniowanie zakresu uszczegółowienia oraz informacji ...

10# wskazówek ułatwiających pracę w Autodesk Revit vol.1

Wielu użytkowników zaczynając pracę w Revicie posiada przyzwyczajenia z programów 2D lub innych nieparametrycznych aplikacji do modelowania. ...