Grupa vs. Zespół w Autodesk Revit

Grupa kontra zespół

Słowa „grupa” oraz „zespół” można traktować jako synonimy, jednak odpowiadające im narzędzia w oprogramowaniu Autodesk Revit niekoniecznie działają w podobny sposób. Wspólnym mianownikiem Grupy oraz Zespołu jest możliwość łączenia komponentów w zbiory. Jednak to, co dzieje się z elementami później, jest już zupełnie odmienną historią.

Właściwości narzędzia Grupa

Jednym z najważniejszych zastosowań narzędzia Grupa jest możliwość tworzenia zestawów powtarzalnych elementów, które budują często powielane układy w projekcie. Wyróżniamy dwa typy grup: modelu (składających się z komponentów modelu) oraz szczegółów (w skład wchodzą elementy opisowe odnoszące się wyłącznie do części składowych grupy modelu). Warto pamiętać, iż grupy szczegółów są zależne względem grup modelu.

W przypadku wystąpienia kilku grup w projekcie, dodanie lub usunięcie elementów w obrębie jednej z nich powoduje zmiany we wszystkich instancjach. Należy podkreślić, że każdy z elementów składowych grupy jest traktowany jako niezależny komponent – można go oznaczyć czy też zestawić.

Ważną funkcjonalnością grup jest możliwość zapisania jej do niezależnego pliku *.rvt. Za pomocą opcji Połączenie, możemy także przekonwertować grupę na revitowy link.

Możliwości tworzenia Zespołów

Narzędzie Zespół znajduje zastosowanie szczególnie przy tworzeniu rysunków warsztatowych. Zespół komponentów staje się niezależną, unikalną jednostką. Co ciekawe, jesteśmy w stanie wskazać, jaką przybierze kategorię spośród tych, które przypisane są do elementów składowych. W projekcie może występować więcej niż jedna instancja tego samego zespołu, pod warunkiem, że są one identyczne. Edycja elementów w obrębie zespołu spowoduje stworzenie nowego, niezależnego zespołu.

W odróżnieniu od grup, nie istnieje możliwość eksportu zespołów do zewnętrznych plików. Rekompensatą może być tworzony automatycznie przez program Autodesk Revit komplet widoków (dostępny w Przeglądarce plików), który odnosi się do konkretnego zespołu.

Czy ze wszystkich elementów jesteśmy w stanie stworzyć zespół?

Przykładowe kategorie komponentów, które można włączyć w skład zespołu: Przykładowe kategorie komponentów, które nie mogą znaleźć się w zespole:
Ściany podstawowe Ściany pochyłe
Stropy Ściany kurtynowe*
Dachy Kratownice
Rodziny wczytywane Grupy
Części Linki
Schody (poprzez szkic) Opisy
Bryły
Poręcze
Pomieszczenia
Linie modelowe
Elementy MEP
Elementy połączeń**

* Możemy jednak tworzyć z zespół z elementów składowych takich jak: szprosy, szyby.

** Swego rodzaju absurdem revitowym jest brak możliwości dołączenia Elementów połączeń do zespołu. Elementy będące ważną częścią rysunków warsztatowych są pomijane.

Wnioski

Chcąc stworzyć swego rodzaju „pieczątkę” (czyli układ często powtarzających się elementów w modelu), warto skorzystać z narzędzia Grupa. Jeśli niezbędne jest stworzenie unikatowego zbioru elementów wraz z niezależną dokumentacją – wybór powinien paść na Zespół. Należy jednak pamiętać, iż duża ilość grup i zespołów wpływa na płynność pracy z modelem, dlatego ich tworzenie powinno być rozważne. Jeśli narzędzia nie przynoszą wyraźnej korzyści zespołowi projektowemu i nie przyśpieszają pracy nad danym zagadnieniem – należy ich użycie ograniczyć do minimum i w zamian  wykorzystać możliwości podłączania plików.

Tags:

Zobacz podobne

Wysokość obliczeń pomieszczenia Blubim

Wysokość obliczeń pomieszczeń

Zagadnienie pomieszczeń w oprogramowaniu Revit należy do bardzo złożonych. Szczególnie ważnym aspektem jest poprawne wyznaczenie ich ...

Teksturowanie w Revicie

Definicja Według ogólnie przyjętej definicji teksturowanie to technika stosowana w grafice trójwymiarowej. Jej celem jest przedstawienie powierzchni obiektów przestrzennych ...

Zestawienia zbrojenia

Revitowe absurdy #3

Jedną z zalet programu Revit jest to, że umożliwia (z lepszym lub gorszym efektem) pracę projektantów różnych ...