Eksport zestawienia Revit do formatu IFC

Kłopotliwe metadane

Podejmując walkę z tematem eksportu modelu z Autodesk Revit do formatu IFC, łatwo popełnić błąd. W utworzonym pliku często brakuje podstawowych informacji, umożliwiających dalsze wykonanie przedmiaru, zestawienia kosztów czy harmonogramu prac. Niepożądana jest również sytuacja, w której spotykamy się z przesytem danych. Przecież nie wszystkie informacje, znajdujące się w modelu warto eksportować. Pamiętajmy, najważniejsza jest czytelność i funkcjonalność. Oprogramowanie Autodesk Revit daje nam możliwość organizacji eksportowanych do IFC metadanych, którą każdy BIM koordynator powinien opanować.

Eksport danych z zestawienia

Eksport danych do IFC z wykorzystaniem zestawienia Revit
Eksport danych z wykorzystaniem zestawienia Revit

Bardzo prostym sposobem organizacji informacji przy eksporcie do IFC, którą udostępnia nam Autodesk jest możliwość wykorzystania zestawień. Użycie tego ustawienia spowoduje utworzenie nowego, spójnego z nazwą zestawienia, zestawu właściwości. Informacje zostaną zachowane w formacie IFC z zaznaczeniem, że “puste” parametry nie zostaną wyeksportowane. Przykładem mogą być dane dotyczące Objętości, których Revit w przypadku ścian osłonowych nie podaje.

Brak wartości parametru w zestawieniu
Brak wartości parametru w zestawieniu
Eksport do IFC z wykorzystaniem zestawienia Revit
Eksport z wykorzystaniem zestawienia Revit

Ponieważ projekt często zawiera wiele zestawień, możliwe jest wzbogacenie pliku IFC tylko niektórymi z nich. Autodesk wyciąga do użytkownika pomocną dłoń w postaci ograniczenia eksportu danych z zestawień, które w nazwie posiadają ciąg znaków “IFC“, “Pset” lub “Common“.

Nowy zestaw właściwości ogranicza przenoszenie dodatkowych informacji do elementów, które znajdują się w zestawieniu, a nie całej kategorii. W połączeniu z odpowiednim filtrowaniem użytkownik dostaje potężne narzędzie, pozwalające zarządzać jakością i ilością eksportowanych do IFC metadanych.

Zestawienie wraz z filtrem
Zestawienie wraz z filtrem
Eksport do IFC z wykorzystaniem zestawienia z filtrem
Eksport z wykorzystaniem zestawienia z filtrem

Działa również prosta funkcjonalność mapowania informacji. Edycja wyświetlanej w zestawieniu nazwy nagłówka, co prawda nie powoduje zmiany wyświetlanej nazwy parametru w natywnym oprogramowaniu, ale już w formacie IFC – jak najbardziej.

Zmiana nagłówka w zestawieniu Revit
Zmiana nagłówka w zestawieniu Revit

Możemy dowolnie przemianować systemowy parametr w zestawieniu, co zostanie odzwierciedlone w zestawie danych wyeksportowanego pliku. Koniec z systemowym parametrem Szerokości ściany, określającym zsumowaną grubość kolejnych warstw.

Mapowanie parametru z zestawienia do IFC
Mapowanie parametru z zestawienia

Operacja eksportu do formatu IFC z wykorzystaniem funkcjonalności zestawień pozwala na zdefiniowanie własnego zestawu danych, który zostanie odzwierciedlony w utworzonym pliku.

Tags:

Zobacz podobne

Zakres widoku

Teoria Według definicji Autodesk zakres widoku jest zestawem poziomych płaszczyzn sterujących widocznością obiektu i wyświetlaniem w rzucie. Każdy ...

BCF – BIM Collaboration Format

Wstęp Podczas procesu inwestycyjnego, komunikacja jest niezwykle ważną częścią przebiegu pracy. Zderzamy się z szeregiem ...

Teksturowanie w Revicie

Definicja Według ogólnie przyjętej definicji teksturowanie to technika stosowana w grafice trójwymiarowej. Jej celem jest przedstawienie powierzchni obiektów przestrzennych ...