Efektywny eksport informacji z Autodesk Revit do formatu IFC

W poprzednim wpisie omawiającym zaawansowane narzędzia eksportu z oprogramowania Autodesk Revit do formatu IFC opisywaliśmy zalety wykorzystania zestawień. Warto pamiętać, że cała zakładka Zestawy właściwości (ang. Property Sets) posiada bardzo efektywne narzędzia umożliwiające pełną kontrolę nad przekazywanymi informacjami połączonymi z geometrią 3D.

Zestawy właściwości

Przechodząc do zakładki Zestawy właściwości dostępnej z poziomu okna ustawień eksportu do formatu IFC mamy możliwość skorzystania z kilku ciekawych funkcji:

Zakładka Zestawów Właściwości w oknie eksportu do formatu IFC
Zakładka Zestawów Właściwości w oknie eksportu do formatu IFC
 • Eksportuj zestawy właściwości Revit – opcja umożliwia eksport wszystkich parametrów związanych z danym komponentem. Nazwy grup parametrów stają się jednocześnie nazwami zestawów właściwości, które z poziomu przeglądarek IFC możemy odczytać jako oddzielne „zakładki”. Należy mieć na uwadze, że eksportowanie wszystkich możliwych parametrów nie jest najbardziej efektywną metodą – z pewnością nie wszystkie dostępne informacje są niezbędne do przekazania w pliku IFC.
 • Eksportuj IFC wspólnych zestawów właściwości – funkcja pozwala na eksport zestawów Property Sets zdefiniowanych w schemacie IFC. W specyfikacji technicznej wybranego schematu znajduje się informacja, jakie Property Sets są możliwe, dla poszczególnych kategorii komponentów (przykładowo dokumentacja techniczna schematu IFC2x3 dostępna tutaj).
 • Eksportuj podstawowe liczby – właściwość umożliwiająca eksport zestawu właściwości zawierającego wszystkie wartości liczbowe dotyczące danego komponentu (wymiary, powierzchnie, kubatury)
 • Eksportuj zestawienie jako zestawy właściwości– po szersze omówienie tematu zapraszamy do naszego poprzedniego wpisu tutaj.

Eksportowanie zestawów właściwości zdefiniowane przez użytkownika – wykorzystanie funkcjonalności indywidualnego zestawu właściwości możliwe jest nie tylko z poziomu utworzonych zestawień w programie Revit, ale także poprzez zdefiniowanie niezbędnych grup parametrów za pomocą wczytywanego pliku tekstowego.

Eksportuj odwzorowanie parametrów tabeli wspomniane wcześniej definiowane w schematach Common property sets powiązane są z podstawowymi parametrami charakterystycznymi dla konkretnych komponentów. Przykładowo, parametr o typie tak/nie Konstrukcje, który znajduje się w elementach z kategorii Ściany, odpowiada parametrowi zdefiniowanemu w predefiniowanych zestawach właściwości jako LoadBearing. Możliwa jest jednak sytuacja, gdy w projekcie posiadamy dla ściany dodatkowo inny parametr, z którego chcielibyśmy przekazać wartość do parametru zawartego w pliku IFC. Wtedy też z pomocą przychodzi nam wskazana opcja, która pozwala na zmianę, z jakiego parametru będziemy mapować informacje. Mapować możemy oczywiście tylko parametry tego samego rodzaju.

Property Sets w przeglądarce BIMCollab
Property Sets w przeglądarce BIMCollab

Struktura pliku tekstowego definiującego zestawy właściwości użytkownika

Udany eksport wybranych zestawów parametrów do formatu IFC jest możliwy do zdefiniowania za pomocą wczytywanego pliku *.txt o określonej strukturze.

Zestaw właściwości zdefiniowany przez użytkownika w pliku tekstowym
Zestaw właściwości zdefiniowany przez użytkownika w pliku tekstowym
 • # – oznaczenie rozpoczynające nowy zestaw właściwości,
 • PropertySet: – stałe oznaczenie,
 •  –  należy pamiętać, że każda informacja powinna być oddzielona za pomocą przycisku TAB,
 • TEST – nazwa nowo zdefiniowanego zestawu właściwości,
 • I/T – I = Instance, T = Type, czyli informacja, czy podawane atrybuty są parametrami typu czy elementu,
 • IfcWindow – wskazanie odpowiedniej klasy IFC elementów, do których mają zostać przypisane odpowiednie zestawy właściwości,
 • Powierzchnia czynna – nazwa parametru, która pojawi się w strukturze IFC,
 • Area – informacja, o typie parametru (lista możliwych do eksportu parametrów pod względem typów dostępna tutaj),
 • * Powierzchnia – opcjonalna informacja, którą należy podać, jeśli chcemy zmienić nazwę parametru w wyeksportowanym pliku IFC względem nazwy parametru w Revicie.
Własny zestaw właściwości w pliku IFC
Własny zestaw właściwości w pliku IFC

Struktura pliku tekstowego mapującego wartości parametrów

 

Tabela mapowania wartości parametrów również posiada swoją ustaloną strukturę w pliku tekstowym.

Plik tekstowy umożliwiający mapowanie wartości parametrów do predefiniowanych zestawów właściwości
Plik tekstowy umożliwiający mapowanie wartości parametrów do predefiniowanych zestawów właściwości

Poniżej wyjaśnienie, jak efektywnie opisać pożądane zmiany:

 • Pset_WindowCommon – wskazanie, w którym zestawie właściwości znajduje się parametr do zmiany wartości,
 • Reference – nazwa parametru znajdującego się w predefiniowanym zestawie właściwości,
 • Komentarze do typu – nazwa parametru, z którego chcemy mapować wartość.
Właściwości w pliku IFC po zmapowaniu
Właściwości w pliku IFC po zmapowaniu

Podsumowanie

Poprawny eksport modelu do formatu IFC jest podstawą dobrej współpracy i wymiany danych między różnymi środowiskami projektowymi w procesie koordynacji międzybranżowej. Odpowiednie przygotowanie nie tylko geometrii, ale również danych pozwala na wykorzystywanie pliku IFC w szerszym zakresie, niż tylko jako referencja geometryczna.

Do celów prezentacji wykorzystaliśmy klapę dymową producenta SMAY, z którym mamy przyjemność współpracować. Aby dowiedzieć się więcej na temat rodzin SMAY, zapraszamy tutaj.

Tags:

Zobacz podobne

Monitorowanie/kopiowanie poziomów Autodesk Revit

Podczas pracy nad wielobranżowym projektem, specjaliści z różnych dziedzin stają przed problemem utrzymania spójności modelu oraz wzajemnej koordynacji. ...

Dziedziny widoku Autodesk Revit

Za co odpowiedzialna jest Dziedzina widoku?

Za to, co widzimy w danym widoku odpowiedzialne są m.in. ustawienia: stylów obiektów, nadpisań widoczności czy zakresu widoku. Zmiana jednej ...

5# zasad korzystania z pliku *.dwg w Autodesk Revit

Wstęp Przenoszenie danych projektowych pomiędzy AutoCADem a Revitem jest możliwe, jednak korzystanie z tego typu zabiegu ...