COBie – Construction Operations Building information exchange

Format COBie

Ilość danych o budynku i jego wyposażeniu, która jest niezbędna do zarządzania w całym „cyklu życia” jest ogromna. Zmiany, aktualizacje, a także sposoby przechowywania dokumentacji mogą wprowadzać chaos i utrudniać administrowanie procesami. Odpowiedzią na wskazane trudności może być opracowany standard COBie (Construction Operations Building information exchange), czyli baza danych o odpowiedniej strukturze. Powinny się w niej znaleźć wszystkie informacje niegeometryczne, które są potrzebne do nadzorowania obiektu. Tak przygotowany zbiór informacji, może zostać zaimplementowany do aplikacji zarządzania budynkami (ang. Facility Management).

Proces powstawania arkusza COBie

Wymagania dotyczące przekazywania danych w postaci standardu COBie powinny zostać zawarte w dokumencie EIR (ang. Employer’s Information Requirement) przygotowanym przez inwestora. Należy wskazać w nim między innymi: cele, wymagane zakresy informacji, odpowiedzialności uczestników projektu czy etapy dostarczania bazy danych. Ważne jest również określenie, jaki system klasyfikacji będzie wykorzystywany (np. amerykański Omniclass, brytyjski Uniclass czy też inny domyślny system używany w aplikacji do zarządzania). W odpowiedzi na przekazany dokument, projektant powinien przeanalizować postawione wymagania i ewentualnie wskazać potrzebę wprowadzenia dodatkowych procedur. Proces tworzenia bazy COBie będzie oczywiście różnił się w zależności od stopnia dojrzałości projektu (ang. BIM Maturity Levels). Już przy drugim poziomie dojrzałości (ang. BIM level 2) proces powinien być możliwie zautomatyzowany. Oczywiście zbiór informacji powinien być wzbogacany o nowe dane wraz z rozwojem procesu projektowego. W późniejszych etapach projektu, gdy pojawiają się coraz bardziej szczegółowe specyfikacje (takie jak np. numery seryjne, informacje dotyczące gwarancji) ważna jest również staje się współpraca z producentami czy podwykonawcami (ang. supply chain).

Po przekazaniu obiektu i dostarczeniu gotowego arkusza COBie należy mieć na uwadze, że cykl życia budynku nadal trwa, a zawarte w nim dane powinny być na bieżąco weryfikowane i aktualizowane. W przedstawionym schemacie postępowania pokazano ścieżkę pracy nad bazą danych dla obiektu nowego, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby taką bazę COBie przygotować dla obiektu istniejącego, na podstawie dostępnej dokumentacji płaskiej oraz modelu 3D.

Struktura COBie

Tworzona baza danych o budynku posiada określoną strukturę oraz zasady wprowadzania informacji, co pozwalana na kompatybilność z innymi aplikacjami. Plik w postaci arkusza kalkulacyjnego składa się z tabel, które zawierają m.in. dane o obiekcie, poziomach, przestrzeniach, strefach, komponentach, autorach poszczególnych elementów, systemach czy powiązaniach pomiędzy wyposażeniem. Ponadto, mogą pojawić się informacje takie jak wpływ środowiskowy, zadania do wykonania związane z danymi komponentami czy też informacje o potencjalnych problemach.

Standard COBie pozwala na dostarczanie danych w czterech formatach:
• SpreadsheetML (z rozszerzeniem *.xml) – powalający na odczytanie
i zrozumienie zawartości nie-programistom w postaci arkusza kalkulacyjnego,
• COBieLite (*.xml) – system pozwalający na wymianę danych dotyczącą tylko części danych, np. pomijających informacje związane z architekturą
i konstrukcjami,
• IFC-SPF (*.ifc) – najczęściej używany format IFC, przenoszący zoptymalizowane dane wraz ze złożonymi powiązaniami (o około 10% wielkości odpowiadającego pliku z rozszerzeniem *.xml), możliwy do odczytania przez użytkowników,
• IFC-XML (*.ifcxml) – format umożliwiający kompatybilność z szeregiem różnych aplikacjami, niestety kosztem większych rozmiarów pliku, przez co format jest nieco rzadziej używany.

Podsumowanie

Standard stopniowo jest adaptowany i wykorzystywany w kolejnych krajach świata. Informacje o zastosowaniu standardu COBie pojawiają się w amerykańskim National Building Information Model Standard (NBIMS-US V3) czy brytyjskiej normie PAS 1192:4-2014. Ważnymi zaletami jest otwartość standardu (i kompatybilność z formatem IFC). Jest to efektywna metoda przekazywania ogromnego zbioru informacji pozwalająca na wykorzystanie technologii BIM w zarządzaniu obiektami w wielu aspektach (ang. BIM4FM). Zestawy przekazywanych danych są ustrukturyzowane, pozwalają na przechowywanie ważnych informacji w jednym miejscu. O tym, jak wygląda struktura arkusza *.xml oraz jakie obowiązują zasady jego tworzenia, postaramy się opowiedzieć w następnym wpisie.

Bibliografia:
1. BS 1192-4:2014, Collaborative production of information Part 4: Fulfilling employer’s information exchange requirements using COBie –Code of practice
2. National BIM Standard – United States® Version 3, Part 4: Information Exchange Standards, Construction Operation Building information exchange (COBie) – Version 2.4
3. Hamil Stephen, What is COBie?, https://www.thenbs.com/knowledge/what-is-cobie , [dostęp: 18.05.2020]
4. East Bill, Construction-Operations Building Information Exchange, https://www.wbdg.org/resources/construction-operations-building-information-exchange-cobie [dostęp: 18.05.2020]

Tags:

Zobacz podobne

BIM Modeler poszukiwany w Krakowie!

Jeżeli jesteś entuzjastą nowych technologii w branży budowlanej to praca dla Ciebie! Praca w oprogramowaniu Autodesk Revit ...

LOD w środowisku BIM

Każdy z uczestników inwestycji ma inne priorytety oraz wymagania dotyczące konkretnych elementów projektu. Zdefiniowanie zakresu uszczegółowienia oraz informacji ...

Przestrzenie w Autodesk Revit

O tym jak potężnym programem jest Revit nie trzeba nikogo uświadamiać. Wychodząc na przeciw projektantom instalacji Autodesk ...