Wyszukiwanie elementów w Dynamo za pomocą Filtered Element Collector

  Zastosowanie Przy pracy nad rozbudowanym modelem Revit, kontrolowanie z osobna każdego komponentu jest czasochłonne i trudne. ...