Atraktory w środowisku Dynamo

Programowanie wizualne w projektowaniu geometrii

Wraz z postępem technologicznym wzrasta ludzka możliwość przekraczania pewnych granic. Coraz więcej futurystycznych wizji architektonicznych jest możliwych, jeśli nie do zrealizowania, to przynajmniej do zaprojektowania. Częściej próbujemy zmusić budynki aby zachowywały się „jak żywe”. Dlatego powszechniejsze staje się uzależnianie geometrii elementów obiektu od określonych czynników zewnętrznych np. kierunku padania promieni słonecznych czy kierunku wiatru. Jednak punktem wyjściowym projektu mogą być dużo mniej przyziemne rzeczy. Programowanie wizualne sprawia, że naprawdę ogranicza nas jedynie wyobraźnia. Geometria może zostać uzależniona od wzoru matematycznego, danych statystycznych, a nawet od ulubionej piosenki projektanta, jeśli ten potrafi przełożyć ją na zapis matematyczny. Dochodzi się w ten sposób do momentu, w którym obiekt przestaje się projektować, a zaczyna programować. Jednym z miejsc łączącym oba środowiska jest Dynamo.

Atraktory

Jak zatem w łatwy sposób uzależnić geometrię od wybranego przez nas czynnika? Jednym z rozwiązań jest wykorzystanie atraktorów. Atraktorem nazywamy element, względem którego zachodzą zmiany w zależności od odległości. Mówiąc prościej, nasza geometria będzie się zmieniała w wybrany przez nas sposób, im dalej, lub im bliżej będzie znajdować się atraktora. Tego typu obiektem może być punkt, zbiór punktów, krzywa, geometria lub bitmapa.

Amfiteatr w Dynamo

Spróbujmy to sobie zobrazować na przykładzie amfiteatru.

Wykorzystanie atraktorów na przykładzie amfiteatru
Wykorzystanie atraktorów na przykładzie amfiteatru

Im dalej od sceny znajdują się miejsca dla widzów tym są one usytuowane wyżej. Aby osiągnąć taki efekt, nie potrzebujemy oczywiście zaawansowanych rozwiązań. Jednak wyobraźmy sobie teraz, że scen mamy dwie, w dodatku ruchome. Jak upewnić się, że każdy będzie miał zapewnioną dobrą widoczność na wybraną scenę? Całość zobrazujmy w środowisku Dynamo. Wykorzystamy do tego skrypt z dwuelementowym atraktorem, względem, którego będzie obliczana wysokość hipotetycznego miejsca siedzącego.

Skrypt - AmfiteatrW powyższym przykładzie czynnikiem uzależniającym jest dobra widoczność. Wysokość każdego elementu jest proporcjonalna do jego odległości od bliższej ze scen. Gdy zaczniemy przesuwać scenami w obrębie widowni, elementy automatycznie dostosują swoją geometrię.

Atraktory w Dynamo
Atraktory w Dynamo

Jeśli interesuje Cię programowanie wizualne przy użyciu Dynamo, zachęcam do zapoznania się z pozostałymi wpisami w naszej serii TUTAJ.

Tags:

Zobacz podobne

Grupa vs. Zespół w Autodesk Revit

Grupa kontra zespół Słowa „grupa” oraz „zespół” można traktować jako synonimy, jednak odpowiadające im narzędzia w oprogramowaniu ...

Błędy w Autodesk Revit #1

Revitowe absurdy #1

Nie istnieje oprogramowanie idealne. Proporcjonalnie do czasu pracy w programie rośnie liczba zagadnień trudnych, a czasem i niemożliwych, do opracowania. ...

Podrysy i półcienie

W wielu przypadkach zakres widoczności widoku jest niewystarczający do wygenerowania kompletnej dokumentacji. Typowym przykładem jest potrzeba ...